Clicky


Schiphol niet aansprakelijk voor arbeidsongeschiktheid bagagemedewerker

Schiphol niet aansprakelijk voor arbeidsongeschiktheid bagagemedewerker
18-10-2023 14:21 | Arbeidsvoorwaarden | auteur Redactie

ALKMAAR - Schiphol is niet aansprakelijk voor de blijvende arbeidsongeschiktheid van een medewerker van een grondafhandelingsbedrijf. Dat heeft de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland beslist. De medewerker had Schiphol als exploitant van de luchthaven aansprakelijk gesteld.

De medewerker werkte vanaf 2007 op Schiphol. Eerst als bagageafhandelaar, later als lader en losser van vrachtvliegtuigen. Dat deed hij in dienst van verschillende grondafhandelingsbedrijven. Deze bedrijven werken in opdracht van luchtvaartmaatschappijen op de luchthaven.

In 2017 meldde de medewerker zich ziek vanwege ernstige rugklachten, waarvoor hij twee jaar later volledig arbeidsongeschikt is verklaard. De klachten werden veroorzaakt door jarenlang verrichten van te zwaar werk, waarbij Arbonormen grovelijk werden overschreden. Hij stelde destijds zijn werkgever aansprakelijk voor een concreet incident, die vervolgens de daardoor geleden schade heeft vergoed.

Volgens de medewerker zou Schiphol ook aansprakelijk zijn, omdat Schiphol de slechte arbeidsomstandigheden heeft veroorzaakt en daartegen niets heeft gedaan terwijl zij maatregelen had kunnen nemen. Schiphol zou in een 'race to the bottom' te veel grondafhandelaren hebben toegestaan met het oog op concurrentie en lage kosten en daarmee profiteren  van de wanprestatie van de grondafhandelingsbedrijven. Zo zou Schiphol de ziekmakende arbeidsomstandigheden op de luchthaven in stand houden om daar zelf financieel van te profiteren. Dat is volgens de medewerker een onrechtmatige daad.

Schiphol is het ermee eens dat de arbeidsomstandigheden bij de grondafhandelingsbedrijven in algemene zin ondermaats zijn en dat het werk bij de bagage- en luchtvrachtafhandeling fysiek zwaar is met een reëel risico op chronische gezondheidsklachten tot gevolg. Maar Schiphol bestrijdt de stelling dat er sprake is van een onrechtmatige daad. De grondhandelaren werken in opdracht van de luchtvaartmaatschappijen en Schiphol heeft geen enkel belang bij de lage prijzen. 

De kantonrechter oordeelt dat Schiphol niet aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. De verplichting rust niet op Schiphol om de arbeidsomstandigheden of naleving van de Arbovoorschriften voor het bagage- en vrachtpersoneel actief te controleren of daarop toe te zien. Dat is nu juist primair de verantwoordelijkheid van de werkgevers of opdrachtgevers. De medewerker heeft volgens de kantonrechter onvoldoende onderbouwd dat Schiphol onrechtmatig heeft gehandeld.