Clicky


Onderhandelingen nieuwe cao beroepsgoederenvervoer gestart

Onderhandelingen nieuwe cao beroepsgoederenvervoer gestart

UTRECHT/ZOETERMEER - Op 25 oktober hebben TLN en de vakbonden voor het eerst onderhandeld over de nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen.

Het eerste overleg is, volgens TLN, constructief en in goede sfeer verlopen. De vakbonden hebben wel hun teleurstelling uitgesproken over het feit dat werkgevers niet heel concreet konden reageren op de door de vakbonden gedane voorstellen zoals een beter salaris, automatische prijscompensatie (APC), betere toeslagenverhoging, minder verplichtingen en meer regie over je vrije tijd en overuren.

De Werkgevers kwamen niet verder dan de onderwerpen waarover ze willen onderhandelen:

  • Maatwerk en flexibiliteit
  • Onderzoek naar minimum-cao
  • Afspraken over basisloon en loongebouw. Dit met betrekking tot verhoging van het minimumloon en afspraken maken voor werknemers die geen overuren kunnen of willen maken
  • Meer maatwerk voor deelafspraken op verzoek van werknemers. Bijvoorbeeld omzetten van overuren naar vrije tijd of extra invulling van de werkkostenregeling
  • Introductie van een vitaliteitsbudget dat kan worden gebruikt voor opleidingen en trainingen
  • Regelvrijheid voor werknemers

De Vakbonden hebben daarom duidelijk gemaakt teleurgesteld te zijn. "Werkgevers hebben voldoende de tijd gehad te reageren op onze voorstellen. Bij afronding van dit overleg hebben we de werkgevers opgedragen om de eerstvolgende onderhandelingsronde inhoudelijk te reageren op onze voorstellen. En wel op een dusdanige manier dat we echte stappen kunnen zetten."

De volgende onderhandelingsronde vindt plaats op 10 november.