Clicky


SGP, CDA, CU en BBB willen het gezin in de Grondwet opnemen

SGP, CDA, CU en BBB willen het gezin in de Grondwet opnemen
02-11-2023 14:00 | Politiek & Verkiezingen | auteur ANP

DEN HAAG - Het gezin moet in de Grondwet komen, vinden SGP, CDA, ChristenUnie en BBB. De vier partijen vinden dat deze leefvorm beter moet worden beschermd tegen het overheidsbeleid, dat volgens hen vooral uitgaat van de individuele burger. Daardoor raakt de toch al kwetsbare positie van het gezin in de verdrukking, stellen ze. Het gaat niet alleen om economische en sociale maatregelen waar het gezin mogelijk nadeel van ondervindt, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld huisvesting, onderwijs en opvoeding moet meer bescherming zijn.

De partijen hebben hiertoe een wetsvoorstel gemaakt dat vrijdag wordt ingediend bij de Tweede Kamer, op de dag dat de Grondwet 175 jaar bestaat. Naast de drie christelijke partijen is de steun van BBB opmerkelijk. BBB-Kamerlid Nicki Pouw-Verweij zegt daarover: "Voor BBB is gemeenschapszin een van de belangrijkste fundamenten van onze samenleving. Onze kleinste gemeenschap, het gezin, is dus van onmisbare waarde."

Hoe een gezin er precies uitziet, komt wat de partijen betreft niet in de Grondwet te staan, maar kan in regelgeving terechtkomen. Ze kiezen in het wetsvoorstel voor een algemene definitie, omdat er naast het traditionele gezin van een man en vrouw en hun kinderen ook andere samenlevingsvormen zijn. Dit dient ook een politiek doel, om steun te vergaren van meer partijen. Het voorstel gaat uit van een gezin met minderjarige kinderen, omdat het juist gaat om hun leefsituatie en opvoeding.

Recht op gezinsleven

De initiatiefnemers wijzen erop dat vrijwel alle Europese landen een grondwettelijke bepaling over het recht op gezinsleven hebben. De belangen van het gezin worden ook genoemd in internationale verdragen en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) maar toch geeft dit nog onvoldoende richting, stellen de partijen in een toelichting op het initiatiefvoorstel. De aandacht voor het gezin hoeft wat hen betreft niet ten koste te gaan van de positie van mensen die buiten een gezinsvorm leven.

Het is de vraag of het voorstel straks genoeg steun krijgt. De vier partijen bezetten nu 26 van de 150 Kamerzetels. Het is niet duidelijk hoe dit na de verkiezingen van 22 november uitpakt. Alleen BBB staat op winst. Voor een grondwetswijziging is een meerderheid van twee derde nodig.