Clicky


Rijk komt Overijssel toch tegemoet met miljoenen voor aanpak N35

Rijk komt Overijssel toch tegemoet met miljoenen voor aanpak N35
14-11-2023 10:16 | Weer en Verkeer | auteur ANP

ZWOLLE - De provincie Overijssel krijgt toch enkele miljoenen euro's van het Rijk om de N35 aan te pakken. De beloofde werkzaamheden, waaronder het aanleggen van een rondweg om het dorp Mariënheem, werden afgelopen zomer stilgelegd door minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). Harbers bracht maandag een bezoek aan Mariënheem en liet daarna in een Kamerbrief weten dat hij nu 15 miljoen euro beschikbaar stelt om de veiligheid op en om de weg op korte termijn te verbeteren. Hij beloofde ook dat de realisatie van een rondweg voorrang krijgt zodra er genoeg geld beschikbaar is in Den Haag.

Vorig jaar zette de minister zijn handtekening onder een overeenkomst met Overijssel. Zowel het Rijk als de provincie zou 100 miljoen euro investeren om de N35, een belangrijke verbinding tussen Zwolle en de regio Twente, aan te pakken. Eén van de belangrijkste onderdelen van het project was het creëren van een rondweg om Mariënheem. De rijksweg loopt nu dwars door het dorp en dat zorgt voor onveilige situaties.

Afgelopen zomer besloot Harbers echter om zeventien geplande infraprojecten op pauze te zetten. Door de stikstofproblematiek, gestegen bouwprijzen en de krapte op de arbeidsmarkt besloot de minister zijn budget te herschikken en voorrang te geven aan onderhoud van bestaande wegen. Hij trok onder meer de beloofde 100 miljoen euro voor de N35 in. Het leidde tot boosheid in de regionale en landelijke politiek en bij inwoners van Mariënheem, die met protestacties hun onvrede lieten blijken. Ze verweten de minister "onbetrouwbare politiek".

De Tweede Kamer riep de regering via moties op om snel een oplossing te vinden voor de N35 en ook om ervoor te zorgen dat het vertrouwen van deze regio in het Rijk wordt hersteld. Vorige week was er in de Provinciale Staten van Overijssel unanieme steun voor een voorstel om in ieder geval op korte termijn de verkeersveiligheid in Mariënheem te verbeteren.

Harbers beloofde maandag dat, zodra er weer genoeg geld beschikbaar is in Den Haag, de aanleg van een rondweg voorrang krijgt. "Dit ook gezien het belang dat de Tweede Kamer hecht aan dit project. Het besluit hierover is aan een nieuw kabinet", staat in de brief. De Overijsselse gedeputeerde Martijn Dadema (mobiliteit) zei het ministerie aan deze toezegging te houden. "We verwachten dat de 100 miljoen die hiervoor is gereserveerd spoedig beschikbaar wordt gesteld."