Clicky


MOB vindt dat FrieslandCampina en Nedmag dicht moeten vanwege lozingen

MOB vindt dat FrieslandCampina en Nedmag dicht moeten vanwege lozingen
14-11-2023 14:11 | Algemeen | auteur ANP

NIJMEGEN - [update 16:15 uur] Milieuorganisatie MOB vindt dat de bedrijven FrieslandCampina in Bedum en Nedmag in Veendam gesloten moeten worden, omdat ze schadelijke stoffen lozen op de Waddenzee. De organisatie van Johan Vollenbroek heeft alle instanties die betrokken zijn bij de vergunningen van de bedrijven in de provincie Groningen een officieel verzoek gestuurd om in te grijpen. Dat is een standaard eerste stap in dit soort zaken.

MOB vindt dat Rijkswaterstaat en de betrokken waterschappen "wegkijken, compleet falen met betrekking tot vergunningverlening en handhaving en zich achter elkaar verschuilen". Steen des aanstoots zijn lozingen van afvalwater door de bedrijven. Via pijpleidingen komt dat water uit in de Waddenzee. Zuivelfabriek FrieslandCampina en Nedmag, dat magnesiumzout wint, hebben daar een vergunning voor, maar die zijn volgens MOB "ernstig verouderd".

De verzoeken tot handhaving zijn gericht aan Rijkswaterstaat, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's en de provincie Groningen. Zij moeten op zijn minst alle lozingen door de bedrijven stoppen, vindt MOB. Het gaat dan bij FrieslandCampina vooral om stikstof en fosfor. Bij Nedmag gaat het om metalen als kwik, cadmium en lood. De lozingen zijn ook onderwerp van gesprek binnen de waterschappen en in de provinciale politiek. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken (Milieu) zegde vorige week nog nader onderzoek toe. Als het nodig blijkt, worden vergunningen aangepast, maakte hij duidelijk.

MOB verwijst in deze zaken voor het eerst expliciet naar de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarin staan allerlei eisen waar de waterkwaliteit uiterlijk in 2027 aan moet voldoen. Volgens de milieuorganisatie lukt dat nog bij lange na niet. Als de instanties het oneens zijn met MOB, kan de organisatie naar de rechter stappen.

FrieslandCampina benadrukt in een reactie dat het voldoet aan "alle geldende lozingsnormen" die in de vergunning staan. Tegelijkertijd zegt het bedrijf te beseffen dat de nieuwe EU-eisen "op sommige punten strenger zijn dan de huidige." Over herziening van de vergunning is het bedrijf met de instanties in gesprek. "Ook wij vinden een goede waterkwaliteit in de Waddenzee uiteraard erg belangrijk en daarom blijven we werken aan verdere verbetering van onze waterzuivering", laat FrieslandCampina verder weten.

Rijkswaterstaat gaat met MOB in gesprek en wil vanwege de complexiteit van de kwestie niet direct inhoudelijk reageren.