Clicky


SWOV: fors meer ernstig gewonden door verkeersongelukken in 2022

SWOV: fors meer ernstig gewonden door verkeersongelukken in 2022
13-12-2023 09:34 | Weer en Verkeer | auteur ANP

DEN HAAG - In 2022 raakten 8300 mensen ernstig gewond in het verkeer. Dat is een toename van ruim 20 procent ten opzichte van 2021, toen er 6800 ernstig verkeersgewonden vielen. Het overgrote deel van de gewonden in 2022 was een fietser, voornamelijk van 60 jaar of ouder. Dat meldt het nationaal wetenschappelijk onderzoeksbureau voor verkeersveiligheid (SWOV) in een nieuw rapport. Het onderzoeksbureau spreekt van "een bijzonder slecht jaar voor de verkeersveiligheid".

In april van dit jaar bleek al dat het aantal verkeersdoden in 2022 ook flink was toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. In totaal vielen er vorig jaar 745 verkeersdoden, 163 meer dan in 2021. Fietsers vormen, net als in voorgaande jaren, veruit de grootste groep: van alle verkeersdoden was 39 procent fietser en van de ernstig gewonden was dat 70 procent. Ruim de helft van zowel de verkeersdoden als de ernstig gewonden in 2022 was 60-plusser, stelt het SWOV.

Onder de fietsslachtoffers reden ten minste 41 procent van de doden en 19 procent van de ernstig verkeersgewonden op een elektrische fiets. Volgens het SWOV liggen deze percentages vermoedelijk nog hoger, met name onder de ernstig gewonden. Elektrische fietsen worden niet altijd als zodanig geregistreerd in de gebruikte databronnen.

Opvallend is verder dat in 2022 veel doden vielen op wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, namelijk rond de 100. Ten opzichte van de periode 2019-2021 is dit een toename van 86 procent. Vooral het aantal fietsdoden dat op deze wegen valt, stijgt de laatste tien jaar gestaag, ziet het SWOV.

Het SWOV vreest voor "een negatieve verkeersveiligheidsontwikkeling" en stelt dat aanvullende maatregelen nodig zijn om het tij te keren. "Zonder extra maatregelen lijkt het aantal verkeersdoden zich richting 2040 te stabiliseren (en dus niet verder te dalen) en zullen de aantallen ernstig verkeersgewonden naar verwachting sterk stijgen, mogelijk tot een verdubbeling in 2040." Voorbeelden van effectieve maatregelen zijn "een veiliger ingerichte infrastructuur, bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers en meer handhaving van veilig verkeersgedrag", aldus het SWOV.