Clicky


FNV: Onderaannemers PostNL houden zich massaal niet aan CAO

FNV: Onderaannemers PostNL houden zich massaal niet aan CAO
15-12-2023 11:59 | Arbeidsvoorwaarden | auteur Redactie

UTRECHT - Chauffeurs die structureel te weinig loon ontvangen of chauffeurs zelfs geen rijbewijs hebben. Het zijn twee voorbeelden uit het zwartboek van vakbond FNV waaruit blijkt dat er veel mis is in de keten rondom PostNL. Uit onderzoek van Stichting VNB, die belast is met naleving van de cao in de sector Transport en Logistiek blijkt dat PostNL honderden verschillende onderaannemers gebruikt die in de meeste gevallen de cao niet naleven en de werknemers onderbetalen.

"De conclusie van onze onderzoeken is dat er veel fout gaat bij de naleving van de cao", zegt Richard Vervoorn van Stichting VNB. "Variërend van een beetje fout tot grove cao-overtredingen, zwart werk en Filipijnse chauffeurs die via een Poolse postbusfirma werken."

Meerdere misstanden

In de afgelopen jaren controleerde VNB tientallen onderaannemers van PostNL. Zowel de pakketbezorging als het vervoer per vrachtwagen tussen de verschillende PostNL-depots werd onderzocht. Er blijkt veel mis: te weinig loon in verhouding tot de ervaring, fouten in de urenregistratie waardoor uren onbetaald blijven, geen vergoedingen voor de verblijfkosten en te weinig vakantiebijslag. De controles hebben geleid tot honderdduizenden euro’s aan nabetalingen aan werknemers.

Cao beroepsgoederenvervoer

Er werken duizenden werknemers via onderaannemers in de pakketbezorging en het depotvervoer voor PostNL. De medewerkers in dienst van PostNL vallen onder een van de PostNL-cao’s. De werknemers die via een onderaannemer werken, vallen onder de cao beroepsgoederenvervoer en krijgen vaak niet waar zij recht op hebben.

Verantwoordelijkheid opdrachtgever

In de gesprekken met PostNL werden misstanden als incidenten bestempeld, terwijl de problemen bij onderaannemers eerder regel dan uitzondering zijn. "Wij vinden dat PostNL haar verantwoordelijkheid als opdrachtgever moet nemen", zegt Vervoorn daarover. "PostNL moet de pakketbezorgers en depotchauffeurs zelf in dienst nemen. Zolang dat niet het geval is zouden ze onaangekondigde controles moeten doen bij de onderaannemers om toe te zien op naleving van de cao."

Prioriteit aan beloning werknemers

PostNL zou volgens vakbond FNV prioriteit moeten geven aan de beloning van werknemers die via onderaannemers werkzaam zijn. Ook moet er worden afgesproken dat de onderaannemers het werk niet verder mogen “doorcontracteren”, zodat PostNL zelf kan controleren of wel iedereen fatsoenlijk betaald krijgt in haar keten.