Clicky


Steun voor alternatief Ring Utrecht, ook vragen over haalbaarheid

Steun voor alternatief Ring Utrecht, ook vragen over haalbaarheid
17-01-2024 19:18 | Weer en Verkeer | auteur ANP

UTRECHT - De Statenfracties van onder meer ChristenUnie, Partij van de Arbeid en GroenLinks in de provincie Utrecht zijn positief over het alternatieve plan voor de Ring Utrecht. Daardoor zou het aantal files op de A27 kunnen worden verminderd zonder daarvoor de weg te verbreden bij het landgoed Amelisweerd. Andere fracties plaatsen kritische kanttekeningen.

Zo vroeg SGP-Statenlid Kees Vermaat zich woensdag in een commissievergadering af of het plan wel haalbaar en realistisch is. Hij stelde dat het veel "aannames, voorspellingen en modellen" bevat. Vermaat had graag concretere informatie gehad.

De regio Utrecht had van het Rijk toestemming gekregen een alternatief plan te maken voor de verbreding van de A27, omdat tegen het huidige tracébesluit veel weerstand bestaat. Veel monumentale bomen zouden voor de verbreding gekapt moeten worden.

Alternatief plan

De regio presenteerde in december de resultaten van het onderzoek naar het alternatieve plan. Daarin kiezen provincie en gemeente niet voor het verbreden van de snelweg, maar zetten ze in op het optimaal benutten van de bestaande breedte van de weg. Door de maximumsnelheid aan te passen naar 80 kilometer per uur passen er meer rijstroken op dit deel van de snelweg, en zou een kostbare en risicovolle verbreding van de betonnen bak waarin de A27 ligt niet nodig zijn.

Volgens de onderzoekers wordt in het alternatieve plan het verkeer beter verdeeld over de wegen rondom Utrecht. Ook is het de bedoeling het openbaar vervoer een aantrekkelijker alternatief voor lokaal en regionaal vervoer te maken, waardoor er minder verkeer over dit stuk van de A27 zal gaan.

De PvdA noemde het plan een "realistisch alternatief" voor het oorspronkelijke tracébesluit. Volgens GroenLinks scoort het goed op het gebied van onder meer bereikbaarheid en veiligheid.