Clicky


Zuid-Holland sluit gedwongen uitkoop boeren toch niet meer uit

Zuid-Holland sluit gedwongen uitkoop boeren toch niet meer uit
25-01-2024 20:09 | Binnenland | auteur ANP

DEN HAAG - Gedwongen uitkoop van boeren is niet langer onbespreekbaar in de provincie Zuid-Holland. Vorig jaar legden GroenLinks-PvdA, BBB, VVD en CDA in hun coalitieakkoord vast dat er geen verplichte onteigening "ten behoeve van stikstofreductie" plaatsvindt. Mogelijk gaat dit in de komende jaren echter wel gebeuren voor de realisatie van natuur, om in 2027 te kunnen voldoen aan de Zuid-Hollandse opgave voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Gedwongen onteigening wordt een optie in Zuid-Holland als Provinciale Staten binnenkort instemt met een voorstel van het college. Dat wil een volledige schadeloosstelling (een hogere vergoeding) kunnen bieden aan zo'n zeventig ondernemers die gezamenlijk bijna 300 hectare grond bezitten in zeven gebieden die volgens Zuid-Holland "cruciaal" zijn om te kunnen voldoen aan de NNN-opgave. Het gaat om gebieden in de gemeenten Alblasserdam, Molenlanden, Goeree-Overflakkee, Voorne aan Zee en Zuidplas.

De provincie heeft die gronden nodig voor de afronding van het natuurnetwerk - in totaal 45.000 hectare - en moet daarom afspraken maken met de betreffende eigenaren. Zuid-Holland wil dat aantrekkelijker maken door een hogere vergoeding te geven dan nu. Naast de getaxeerde marktwaarde van de grond en de panden daarop, krijgt de ondernemer ook geld voor onder meer een eventuele verhuizing en juridische ondersteuning. Om aan de Europese regels voor staatssteun te voldoen, kan Zuid-Holland volledige schadeloosstelling alleen aanbieden als het ook bereid is om - in het uiterste geval - over te gaan tot gedwongen onteigening.

Enkel geval

Dat ligt vooral gevoelig bij coalitiepartij BBB, die hier fel op tegen is. Toch steunt BBB volgens fractievoorzitter Hans Veentjer het voorstel. "Wij willen de beste regeling voor onze boeren en daarvoor is dit besluit helaas nodig. De enige reden om nu voor te stemmen, is dat hiermee een ruimhartiger vergoeding mogelijk wordt voor de boeren die toch al wilden stoppen."

In het geval onteigening nodig blijkt te zijn om de natuurdoelen te halen, iets wat de provincie slechts in een enkel geval verwacht, dan moet Provinciale Staten daar goedkeuring voor geven. "Dan zullen wij tegen stemmen", aldus Veentjer.

Zuid-Holland verwacht dat de kosten voor de NNN-aanleg met 8 tot 10 miljoen euro stijgen als het een volledige schadeloosstelling aanbiedt in deze zeven gebieden.