Clicky


Emplacement Pernis buiten gebruik voor rangeren met gevaarlijke stoffen

Emplacement Pernis buiten gebruik voor rangeren met gevaarlijke stoffen
29-01-2024 10:21 | Gevaarlijke Stoffen | auteur Redactie

ROTTERDAM - Op emplacement Pernis wordt op dit moment niet gerangeerd met wagons met gevaarlijke stoffen. Er zijn opnieuw lekkages in de brandblusvoorziening geconstateerd, meldt ProRail.

Deze week wordt de situatie op Pernis met interne en externe specialisten verder onderzocht. "Op basis daarvan nemen we besluiten voor de korte en langere termijn. De besluiten en de mogelijke impact hiervan worden zo snel mogelijk met betrokken partijen besproken", aldus ProRail.

Gevaarlijke stoffen

Voor treinen zonder gevaarlijke stoffen gelden geen beperkingen. De kans op een incident op een emplacement is erg klein. Maar mocht er zich een gevaarlijke situatie voordoen, dan is een goedwerkend brandblussysteem essentieel. Nu ProRail dat niet kan garanderen, is er vanwege de veiligheid voor gekozen het rangeren met gevaarlijke stoffen stop te zetten.

Op Pernis blijven alle terminals bereikbaar, zowel voor treinen met gevaarlijke als voor niet gevaarlijke stoffen. Voor treinen met gevaarlijke stoffen betekent dat in veel gevallen wel extra logistieke handelingen op andere locaties.

"Het gaat om ongeveer tien treinen per dag. Deze kunnen we op andere emplacementen verwerken, maar het levert wel hinder op voor de vervoerders, terminals en verladers."

ProRail probeert de logistieke hinder voor partijen te minimaliseren.