Clicky


Van den Bosch verlengt partnership met UNICEF Nederland

Van den Bosch verlengt partnership met UNICEF Nederland
31-01-2024 11:15 | Bedrijfsnieuws | auteur Redactie

ERP - Logistiek dienstverlener Van den Bosch en UNICEF Nederland verlengen hun jarenlange partnership met twee jaar. De steun blijft uitgaan naar het innovatieve recyclingprogramma Recycling Plastic, Creating Schools in Ivoorkust, voorheen bekend onder de naam Plastic Bricks. Nieuw is het programma Klimaatslimme Dorpen in Madagaskar waar Van den Bosch zich de komende twee jaar aan verbindt.

In Madagaskar leeft 78 procent van de bevolking in armoede, 42 procent van de kinderen onder de 5 jaar is ondervoed en toegang tot schoon water is zeer beperkt. Daarbij staat Madagaskar in de top 4 van landen die het hardst worden geraakt door klimaatverandering. In het zuiden heerst steeds vaker extreme droogte, waardoor toch al kwetsbare oogsten mislukken en de voedselzekerheid verder afneemt. UNICEF richt zich met het pilotproject Klimaatslimme Dorpen onder andere op de aanleg van drinkwatervoorzieningen en irrigatiesystemen, eco-toiletten en duurzame voorzieningen voor (zonne-)elektriciteit en internet.

Mede dankzij de steun van Van den Bosch kan UNICEF 20 kwetsbare dorpen in het zuiden van Madagaskar helpen door onder meer voorzieningen en kennisoverdracht te bieden en de dorpen op deze manier weerbaarder en duurzamer te maken. Ook wordt ondernemerschap gestimuleerd in de dorpen en geïnvesteerd in kennis over klimaatverandering, bij lokale autoriteiten, volwassenen en kinderen. Met het project is het doel zo’n 50.000 mensen, waarvan 25.000 kinderen bereiken.

Strijd tegen ondervoeding middels verduurzaming

Rico Daandels, CEO van Van den Bosch, licht toe: “Als internationale logistieke dienstverlener is verduurzaming ook voor ons een belangrijk agendapunt. Dagelijks zijn we betrokken bij het transport van voedingsmiddelen waarbij Afrika een groot deel van onze markt beslaat. Vanuit ons Corporate Social Responsibility-programma verlenen we steun aan dit project in Madagaskar en maken we bewust verbinding met thema’s als voeding en verduurzaming. Met deze keuze willen we opnieuw een structurele bijdrage leveren aan het betekenisvolle werk van UNICEF in de strijd tegen ondervoeding.” Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland: “Wij zijn ontzettend blij met de verlenging van ons partnerschap met Van den Bosch. De focus van onze samenwerking ligt op duurzaamheid en systeemversterking, waarmee wij meer impact behalen op het gebied van klimaat, onderwijs en veilig drinkwater.”

Bouwstenen van plasticafval

Daarnaast ondersteunt Van den Bosch de komende twee jaar opnieuw het succesvolle programma Recycling Plastic, Creating Schools in Ivoorkust. Voorheen bekend onder de naam Plastic Bricks. In 2019 heeft Van den Bosch zich als een van de eerste partners verbonden aan dit innovatieve recyclingproject, waarmee plasticafval wordt omgezet in bouwstenen voor scholen. In de afgelopen jaren is er al veel vooruitgang geboekt. Zo is er inmiddels aan 3.100 ton plastic gerecycled waarmee 299 klaslokalen zijn gebouwd. Hierdoor hebben 15.000 kinderen toegang gekregen tot onderwijs en 200 kwetsbare vrouwen werden getraind in afvalrecycling en ondernemerschap.

Doelstelling

In de komende twee jaar blijft UNICEF Nederland bijdragen aan het doel om tegen 2025 in totaal 528 klaslokalen te bouwen, waarmee in totaal zo’n 25.000 kinderen toegang krijgen tot onderwijs. Daarnaast worden de komende twee jaar minstens 60 leraren getraind en 16 scholen voorzien van toiletten en waterpunten. Tot slot onderzoekt UNICEF of het plasticafval ook gebruikt kan worden voor het ontwikkelen van andere producten, zoals dakpannen en schoolbanken.

Van den Bosch heeft sinds 2011 een strategisch partnership met UNICEF Nederland. Het afgelopen decennium is steun verleend aan uiteenlopende projecten. Van het aanpakken van ondervoeding tot aandacht voor hygiëne, scholing en noodhulp bij humanitaire rampen.