Clicky


Utrechtse handhavers mogen religieuze uitingen dragen

Utrechtse handhavers mogen religieuze uitingen dragen
01-02-2024 12:13 | Binnenland | auteur ANP

UTRECHT - Ruim twee jaar nadat de gemeenteraad er een motie over aannam, is het buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) en toezichthouders in Utrecht toegestaan om met religieuze of levensbeschouwelijke uitingen aan het werk te gaan. De gemeente heeft het proces om het kledingreglement te wijzigen doorlopen en de nieuwe versie nu ingevoerd.

De uitingen die bij het uniform worden gedragen moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Onder andere op het gebied van veiligheid en herkenbaarheid zijn er eisen gesteld. De gemeente heeft de kledingvoorschriften opgesteld na een "zorgvuldig proces" en in overleg met onder meer politie, Openbaar Ministerie, College voor de Rechten van de Mens, uitvoeringsorganisaties en ambtenaren.

Een medewerker die een levensbeschouwelijke uiting bij het uniform wil dragen, dient dit te overleggen met onder meer de leidinggevende. Volgens de gemeente Utrecht heeft nog niemand zich gemeld en dus zal de verandering "nog niet direct zichtbaar" zijn in het straatbeeld.

Andere gemeenten

In november 2021 werd de motie aangenomen die het dragen van onder andere een hoofddoek, keppeltje, tulband of kruis bij een uniform mogelijk moet maken. Een flinke meerderheid van de gemeenteraad was van mening dat de stad moet laten zien dat diversiteit en inclusiviteit hoog in het vaandel staan. Utrecht kon zo als eerste grote stad "voorloper zijn van een maatschappelijke verandering", aldus de indieners van de motie DENK, Partij voor de Dieren en Student & Starter.

Intussen is de stad ingehaald en mogen de ambtenaren in de steden Arnhem en Tilburg al met de gewenste uitingen in diensttijd over straat. In Den Haag mag dit in de toekomst ook, het is nog niet duidelijk wanneer.