Clicky


Boldercapaciteit op Noordzee Terminal Antwerpen verhoogd van 150 naar 2x250 ton

Boldercapaciteit op Noordzee Terminal Antwerpen verhoogd van 150 naar 2x250 ton
09-02-2024 10:43 | Buitenland | auteur Redactie

ANTWERPEN - Niet alleen diepgang en veiligheid zijn belangrijk op een terminal, ook de infrastructuur en een efficiënt gebruik van de ruimte op de kade mag je niet uit het oog verliezen. Daarom verdubbelde Port of Antwerp-Bruges de boldercapaciteit van vier bolders op de Noordzee Terminal van PSA Antwerp van 150 ton naar zeven nieuwe bolders van 250 ton om de verloren ruimte tussen twee schepen te minimaliseren. Dynamische aanmeeranalyses toonden ook aan dat de almaar grotere schepen die er aanmeren het risico creëerden om de oude bolders te overbelastten. De nieuwe bolders zijn einde december in gebruik genomen.

Van 5.000 naar 24.000 TEU

Ongeveer 26 jaar geleden werd de Noordzee Terminal in gebruik genomen. De meeste schepen hadden toen een capaciteit van ongeveer 5.000 TEU. De kaaimuur werd ondertussen met drie meter verdiept om tegemoet te komen aan de steeds grotere diepgang van de aanlopende schepen. Om de kadelengte optimaal te gebruiken, werden door de jaren heen allerlei technische ingrepen uitgevoerd. ​De nieuwe bolders zijn het laatste sluitstuk om vanaf nu meerdere 24.000 TEU schepen op een zo efficiënt mogelijke manier, met zo weinig mogelijk verloren ruimte, te laten aanmeren.

Van 150 TON naar 2 x 250 TON

Om de boldercapaciteit te berekenen spelen verschillende factoren een rol: de vaarsnelheid van passerende schepen, hun waterverplaatsing, wind, het getij, het soort meertouwen, enzovoort. De bestaande kaaiconstructie is een verankerde diepwand die bovenaan is voorzien van een kaaimuurkop. Uit deze kaaimuurkop werden op vier locaties uitsparingen gezaagd waarin achtereenvolgens stalen frames werden geplaatst. Op deze frames werden de nieuwe bolders gemonteerd. De frames zelf werden chemisch verankerd en opnieuw ingestort in de gerealiseerde uitsparing. Bovendien werden de frames, in het kader van de algemene stabiliteit van de kaaimuur en de hogere bolderbelastingen, op hun beurt in de ondergrond verankerd door middel van ongeveer 50m lange aangespannen ankers.

Aan deze verdubbelingscampagne van de bolders ging uitgebreid studiewerk vooraf van ingenieurs-, architecten- en consultancybureau Sweco en een beoordeling van de studie en uitvoering door het onafhankelijk controlebureau SECO Belgium, waarbij de grenzen van het haalbare werden opgezocht. Samen met PSA Antwerp bepaalden we de locaties en de randvoorwaarden. HYE nv uit Burcht voerde de werken uit. Een mooie samenwerking tussen de verschillende partners.