Clicky


Adviescollege kraakt wetsvoorstel tegen malafide uitzendbureaus

Adviescollege kraakt wetsvoorstel tegen malafide uitzendbureaus
14-02-2024 09:12 | Algemeen | auteur ANP

DEN HAAG - Nieuwe regels die malafide uitzendbureaus moeten weren van de Nederlandse markt, gaan waarschijnlijk niet werken. Dat is de conclusie van het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) na bestudering van een wetsvoorstel van minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In plaats van extra regels invoeren is het beter om veel strenger te handhaven, vindt het orgaan dat adviseert over het verminderen van de regeldruk.

In Nederland wonen en werken nog vaak arbeidsmigranten onder slechte omstandigheden en voor te lage lonen. Dat gaat vaak via uitzendbureaus die het niet zo nauw nemen met de rechten van werkenden. Het kabinet hoopt dat een verplichte waarborgsom van 100.000 euro en het indienen van een verklaring omtrent gedrag plus informatie over de betaalde lonen en belastingen de goede van de slechte uitzenders scheidt.

Maar het ATR ziet vooral extra administratieve rompslomp voor uitzendbureaus, zonder dat dit de misstanden rondom onderbetaling, slechte huisvesting en onveilige werkomstandigheden vermindert. Het kabinet zou daarom beter kunnen inzetten op een "consequente en strikte handhaving" van de al bestaande regels over de omgang met arbeidskrachten.

Handhaving

"De bureaus die slecht voor hun personeel - veelal arbeidsmigranten - zorgen, laten zich doorgaans niet door administratieve eisen en procedures leiden", stelt het college. "Consequente en strikte handhaving is noodzakelijk en ook veel effectiever."

Het ATR stelt dat de meeste uitzendbureaus op een nette manier opdrachtgevers aan tijdelijk personeel helpen. Tegelijkertijd zou de voorgestelde wet bedrijven opzadelen met 143 miljoen euro aan extra kosten, denkt het adviesorgaan. Inzetten op handhaving zou minder belastend zijn.