Clicky


Plannen voor hervorming gebied rond A59 nog steeds niet in orde

Plannen voor hervorming gebied rond A59 nog steeds niet in orde
14-02-2024 11:32 | Weer en Verkeer | auteur ANP

DEN HAAG - [update 15:59 uur] De provincie Brabant moet opnieuw kijken naar de plannen voor het gebied rond de A59 tussen Waalwijk en Den Bosch, zo heeft de Raad van State bepaald. In een tweede tussenuitspraak heeft de bestuursrechter bepaald dat de plannen "nog steeds tekortkomingen" hebben, onder meer rond de aantasting van natuurgebieden in de buurt.

Het gaat om het plan voor de zogenoemde Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, een gebied aan weerskanten van de A59 waar de provincie natuur, water en plekken voor recreatie wil aanleggen, waaronder twee ecologische verbindingszones en een snelfietsroute. Vier van de negen op- en afritten van en naar de A59 verdwijnen dan.

In 2021 wees de Raad van State de uitwerking van de plannen ook al af. Toen moest de provincie opnieuw kijken naar de stikstofuitstoot die met het project gepaard gaat. Die tekortkomingen zijn nu hersteld, aldus de bestuursrechter, maar de aangepaste plannen zijn nog steeds niet helemaal compleet. Zo zijn de maatregelen die de aantasting van de omliggende natuur moeten compenseren nog niet goed opgenomen in de plannen.

Het plan voor de Oostelijke Langstraat werd in 2018 door de Provinciale Staten van Brabant vastgesteld. Meerdere organisaties maakten om uiteenlopende redenen bezwaar. Twintig partijen dienden een beroep in bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die daarop in 2021 een eerste tussenuitspraak deed.

"Helaas", reageert gedeputeerde Wilma Dirken (wonen) op de nieuwe tussenuitspraak. "Er ligt nog een beetje huiswerk voor ons." Wel is de bestuursrechter volgens de gedeputeerde "voor het grootste deel tevreden over de motivering die we hebben gegeven over de stikstofcompensatie. Stapje voor stapje komen we dichterbij de gebiedsontwikkeling."

Of de uitspraak leidt tot verdere vertraging van het project is nog niet bekend. Halverwege maart wordt hierover naar verwachting meer duidelijk.