Clicky


Emissievrije vrachtwagens mogen langer en zwaarder worden van Transportcommissie

Emissievrije vrachtwagens mogen langer en zwaarder worden van Transportcommissie
15-02-2024 17:34 | Transport | auteur Redactie

BRUSSEL - EP-leden van de Transportcommissie hebben besloten dat emissievrije vrachtwagens en bussen langer en zwaarder mogen zijn om het aantal ritten dat ze maken te verminderen en de klimaattransitie te helpen. Woensdag 14 februari 2024 hebben de EP-leden van de Commissie Transport en Toerisme hun standpunt bepaald over de herziening van de regels voor gewicht en afmetingen in het wegvervoer, gericht op het groener maken van het goederenvervoer, met 26 stemmen voor en 11 tegen en één onthouding. De voorgestelde herziening van de regels verandert de limieten voor gewicht en afmetingen die worden toegepast op vrachtwagens en bussen die betrokken zijn bij het internationale wegvervoer.

Stimulansen voor “groenere” vrachtwagens

De Europarlementariërs willen het maximale gewicht en de maximale lengte van emissievrije vrachtwagens met vier ton verhogen, om de ruimte en het gewicht te compenseren die nodig zijn voor het plaatsen van batterij- of waterstofcellen, en om extra laadcapaciteit te bieden.

Deze update zou, zo stellen zij, kunnen fungeren als een stimulans voor de transportsector om over te stappen op schonere voertuigen, omdat de extra laadcapaciteit emissievrije vrachtwagens en bussen concurrerender zal maken dan hun conventionele alternatieven. EP-leden zeggen ook dat de installatie van emissievrije technologieën niet ten koste mag gaan van voldoende cabineruimte, noch het comfort van de bestuurder mag verminderen.

LZV's: EU-label en verkeersveiligheid

Onder bepaalde voorwaarden kunnen EU-landen nog steeds het verkeer van lzv's (lange, zware vrachtwagens) toestaan, die langer en zwaarder zijn dan de EU-limieten. Als lidstaten nieuwe wegen willen toevoegen waarop lzv's zijn toegestaan, moeten zij vooraf een inschatting maken van de impact hiervan op de verkeersveiligheid, infrastructuur, modale samenwerking en het milieu.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren en weggebruikers te helpen lzv's of andere extra grote voertuigen te identificeren, bijvoorbeeld voordat ze inhalen, stellen EP-leden voor om een ​​EU-label te creëren op de lengte van dergelijke voertuigen. Daarnaast zou de Commissie een webportaal moeten opzetten met informatie over de toepasselijke gewichts- en lengtelimieten in elk EU-land en welke wegen zijn aangewezen voor lzv's.

Betere handhaving

De commissie wil ook een robuustere handhaving van de EU-regels, en suggereert dat EU-landen automatische controlesystemen opzetten langs de belangrijkste EU-wegen om te controleren of vrachtwagens en bussen voldoen aan de gewichts- en afmetingslimieten.

De Europarlementariërs willen ook het gebruik zien van digitale handhavingsinstrumenten, zoals Intelligent Access Policy, die ervoor kunnen zorgen dat het juiste voertuig met de juiste lading op de juiste weg en op het juiste moment rijdt, om zo een minimale impact op het milieu te garanderen. infrastructuur, menselijke gezondheid en veiligheid.

EP-rapporteur Isabel García Muñoz (S&D, ES) zei: “Emissievrije voertuigen moeten de ruggengraat van het wegvervoer worden als de sector zijn doelstellingen op het gebied van het koolstofarm maken wil bereiken. Nieuwe regels zullen bedrijven echte prikkels geven om over te stappen op emissievrije vrachtwagens en het goederenvervoer over de weg duurzamer en veiliger te maken. Wij willen ervoor zorgen dat dezelfde lading vervoerd kan worden met minder voertuigen, minder ritten en minder uitstoot. We stellen ook voor om het gebruik van megavrachtwagens te stroomlijnen, met een beoordeling van hun impact op de verkeersveiligheid, de infrastructuur, de modale samenwerking en het milieu.”

Volgende stappen

Over dit ontwerpstandpunt zal nu door alle leden van het Europees Parlement worden gestemd tijdens een komende plenaire zitting, mogelijk in maart. Het dossier zal na de Europese verkiezingen van 6-9 juni door het nieuwe Parlement worden opgevolgd.

Achtergrond

Dit wetsontwerp maakt deel uit van een pakket voorstellen voor de vergroening van het goederenvervoer in de EU. Vrachtwagens en bussen zijn verantwoordelijk voor 28 procent van de broeikasgasemissies van het wegvervoer en 34 procent van de stikstofoxide-emissies van het wegvervoer.