Clicky


Agractie vindt stikstofbeleid van regering 'heilloze weg'

Agractie vindt stikstofbeleid van regering 'heilloze weg'
26-02-2024 09:42 | Binnenland | auteur ANP

DEN HAAG - Het huidige stikstofbeleid van de Nederlandse regering is een "heilloze weg gebaseerd op de verkeerde fundamenten". Dat zegt bestuurder Erik Luiten van boerenactiegroep Agractie in een reactie op een onderzoek van onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Daarin wordt gesteld dat de plannen die provincies en het Rijk hebben opgesteld om de uitstoot van stikstof door de landbouw in de komende tien jaar flink terug te dringen niet ver genoeg gaan.

Volgens de onderzoekers helpen maatregelen als het uitkopen van grote uitstoters wel, maar ze zijn niet voldoende om de vastgelegde doelen te halen. Ze stellen dat boeren veel meer kostbare en vergaande maatregelen op hun bedrijf moeten doorvoeren als de overheid de doelen in 2030 of 2035 wil halen.

In dat geval moet de veestapel nog verder inkrimpen, moeten natuurgebieden worden uitgebreid, en moet de gebruikswijze van honderdduizenden hectaren landbouwgrond ook veranderen.

Luiten zegt dat hiermee steeds verder wordt weggezakt in het "moeras" rond de stikstofproblematiek. Hij vindt dat bij de instandhouding van de natuur verder moet worden gekeken dan alleen stikstof als graadmeter. Ook stelt hij dat het niet alleen om boeren gaat als veroorzakers van stikstofuitstoot. "Ik hoop dat de politiek dat ook inziet."

Het Rijk heeft ruim 24 miljard euro uitgetrokken om de landbouw duurzamer te maken. Provincies denken echter dat zulke veranderingen ruim het dubbele kosten.