Clicky


CPB ziet arbeidsmigratie niet als oplossing krapte arbeidsmarkt

CPB ziet arbeidsmigratie niet als oplossing krapte arbeidsmarkt
28-02-2024 09:55 | Personeel | auteur ANP

DEN HAAG - Arbeidsmigratie helpt op de langere termijn niet om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen, staat in een rapport van het Centraal Planbureau (CPB). "Meer arbeidsaanbod zorgt namelijk voor meer economische activiteit en daardoor stijgt de vraag naar arbeid vanzelf weer mee", stellen de onderzoekers vast.

Arbeidsmigranten kunnen volgens het CPB wel tijdelijk arbeidstekorten verminderen in sommige sectoren. Het Planbureau ziet meer uren draaien door werknemers ook niet als een goede oplossing voor de tekorten. "Het aantal gewerkte uren zou nog kunnen stijgen, maar de deeltijdcultuur is in Nederland diep geworteld", aldus de instantie.

De "echte oplossing" is volgens de onderzoekers dat de overheid ervoor zorgt dat de vraag naar arbeid afneemt. "Dat kan door overheidsuitgaven te beperken of door belastingen te verhogen. Zo kan de economie worden afgekoeld, wat ruimte geeft om personeel aan te trekken voor specifieke, maatschappelijke uitdagingen, zoals de zorg, het onderwijs of de bouw" concludeert het CPB.

Ook kan worden ingezet op het verbeteren van de productiviteit. "Waar mogelijk meer automatiseren, minder administratie en minder complexe wet- en regelgeving."

De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt is historisch hoog. "De gevolgen hiervan hebben we allemaal gemerkt: restaurants die een extra dag per week dicht zijn, lesuitval in het onderwijs en treinen die niet rijden", staat in het rapport. Het Planbureau verwacht wel dat de "extreme arbeidsmarktkrapte" de komende jaren afneemt, "maar er zullen sectoren blijven waar een tekort aan personeel is, terwijl er op hetzelfde moment ook mensen werkloos zijn".