Clicky


Eerste onderzoeken 'bruine vloot' brengen veel 'bevindingen' aan het licht

Eerste onderzoeken 'bruine vloot' brengen veel 'bevindingen' aan het licht
28-02-2024 10:08 | Algemeen | auteur Redactie

DEN HAAG - De eerste reeks van aanvullende onderzoeken naar met name mast en tuigage van de historische zeilschepen zit erop. Sinds januari zijn bijna 75 aanvullende onderzoeken uitgevoerd. In totaal staan er 130 gepland. De verwachting is dat een groot deel van de aanvullende onderzoeken vóór het nieuwe vaarseizoen op 1 april wordt afgerond. Een logistieke uitdaging waarbij schippers, keuringsinstanties, klassenbureaus, werven, gemeenten, provincies en in sommige gevallen zelfs brug- en sluiswachters, samenwerken.

Niet alle schepen hebben het verplichte aanvullende onderzoek voor 1 april achter de rug. Mede door het slechte weer en de harde wind van de afgelopen tijd, wordt een uitloop in april niet uitgesloten. Een deel van de schippers heeft zich bovendien nog niet gemeld voor een aanvullend onderzoek. Wie op dit moment zijn tuigboek heeft ingeleverd en zich heeft gemeld kan naar verwachting op tijd het aanvullend onderzoek afronden. Lukt dit niet, dan kan een schip niet gebruikt worden in het voorjaar.

Dat geldt soms ook voor schepen die wel gekeurd zijn, maar moeten wachten op reparaties. Uit de eerste reeks van onderzoeken blijkt dat de inspecteurs op de meeste schepen bevindingen hebben. Twee controleurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en een keuringsinstantie kijken in het bijzonder naar rot, roest, slijtage, breeksterkte van verstaging en borgingen. Zo worden alle rondhouten afgeklopt, bekeken en zo nodig met de priem gevoeld. Lieren, lijnen, stagen, sluitingen en de bevestigingen worden gecontroleerd en bekeken. De bevindingen worden daar waar mogelijk direct besproken met de schipper die ook vragen kan stellen en aanvullende informatie kan leveren.

Dat levert waardevolle informatie op en er zijn veel bevindingen, zowel ernstig als minder ernstig. Kleine zaken, als geen juiste borgingen of niet gekeurde sluitingen, kunnen snel worden verholpen. Sommige schepen moeten kostbare reparaties uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan vervanging van de mast of giek. Dat duurt langer. Onzeker is of zij op tijd gereed zijn voor het nieuwe vaarseizoen. Mogelijk dat schippers ook te maken krijgen met wachttijden bij leveranciers of werven. Ook dat kan leiden tot vertraging.

De schepen die uitvaren na de aanvullende onderzoeken zijn veiliger én heeft elk schip de juiste certificaten. Dat was het doel van de minister van Infrastructuur en Waterstaat na diverse ongelukken in eerdere jaren. Eind 2022 bleek uit onderzoek door de ILT dat niet alle historische zeilschepen geldige certificaten hebben. Aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid waren bovendien onvoldoende opgevolgd. Dat leidde afgelopen najaar tot de oprichting van een taskforce waarin de ILT een van de deelnemers is. De taskforce heeft verschillende aanbevelingen, waaronder het bijzondere aanvullend onderzoek, concreet vormgegeven.

Inspecteurs kijken in het bijzonder naar rot, roest, slijtage en breektesterkte van verstaging en borgingen. Alle rondhouten, waaronder de mast, worden van top tot teen afgeklopt, bekeken en zo nodig met de priem gevoeld.