Clicky


Brancheorganisaties willen kortere bezwaarprocedures woningbouw

Brancheorganisaties willen kortere bezwaarprocedures woningbouw
29-02-2024 10:16 | Binnenland | auteur ANP

DEN HAAG - Bezwaarprocedures tegen woningbouwplannen moeten worden ingekort. De huidige wetgeving moet worden aangepast om de belangen van woningzoekenden voortaan zwaarder te laten wegen. Dat is een van de maatregelen waarover provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en consumentenorganisaties het eens zijn geworden om de woningcrisis aan te pakken.

De betrokken partijen presenteren hun plannen donderdag tijdens de landelijke Woontop in Den Haag. Om het enorme woningtekort in te lopen, is het volgens hen nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Een derde daarvan moet in de sociale sector gerealiseerd worden en een derde voor de middeninkomens. Het Rijk moet hiervoor jaarlijks een financiële bijdrage leveren van 3 tot 5 miljard euro.

Bouwplannen kunnen verder veel sneller worden uitgevoerd, zegt voorzitter Martin van Rijn van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. De capaciteit van de Raad van State moet worden uitgebreid om bezwaarprocedures sneller af te handelen. Veel vertraging ontstaat bij de planvorming, stelt Van Rijn. "We moeten de krachten van marktpartijen, corporaties en overheden bundelen. Niet meer op elkaar wachten, maar gelijktijdig aan de slag en in gemeenten de inwoners vroegtijdig bij de plannen betrekken."

De partijen hebben afgesproken om industriële woningbouw te bevorderen en de eisen die gesteld worden aan nieuwbouw beter op elkaar af te stemmen. Woningen kunnen zo sneller, goedkoper en duurzamer gebouwd worden. Provincies, gemeenten, corporaties en ontwikkelaars gaan hun gegevens bundelen om een systeem te ontwikkelen waarop te zien is hoe de voortgang van elk woningbouwproject verloopt. Vertragingen kunnen zo sneller achterhaald en opgelost worden.

De plannen zijn onder andere ondertekend door Aedes, Bouwend Nederland, het stedennetwerk G40, het Interprovinciaal Overleg (IPO), belangenbehartiger van vastgoedinvesteerders IVBN en de Woonbond.