Clicky


Celstraf voor oplichting en diefstallen in verzorgingstehuizen

Celstraf voor oplichting en diefstallen in verzorgingstehuizen
29-02-2024 20:07 | Misdaad | auteur Redactie

ZUTPHEN - De rechtbank veroordeelt een 27-jarige vrouw uit Arnhem tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. De vrouw is schuldig aan oplichting van een zorginstelling en een bemiddelingsbedrijf en diefstal van pinpassen, geld en sieraden van bewoners. 

De vrouw lichtte de zorginstelling en het bemiddelingsbedrijf in de zorg op door zich voor te doen als verzorgende individuele gezondheidszorg (IG). Op basis van een vals diploma kon de vrouw als verzorgende IG aan het werk te gaan in verzorgingstehuizen. Vervolgens stal zij in een periode van ruim vier maanden verschillende bankpassen en sieraden van vijf bewoners van die verzorgingstehuizen. 

Met één van de gestolen pinpassen probeerde zij geld te pinnen, maar door het invoeren van onjuiste pincodes lukte dat niet. Met twee andere pinpassen pinde zij in totaal ruim 1100 euro. De vrouw verklaarde de gesloten sieraden te hebben verkocht.

De rechtbank vindt het zich voordoen als een bevoegd en bekwaam verzorgende IG, terwijl zij dat niet is, ernstig. Bewoners in verzorgingstehuizen moeten erop kunnen vertrouwen dat zij worden geholpen door betrouwbare personen die over de juiste kennis en kwalificaties beschikken. De vrouw was niet alleen onbevoegd en onbekwaam, ze pleegde ook meerdere diefstallen bij deze bejaarde en kwetsbare bewoners. 

Kijkend naar de (zeer) hoge leeftijd van de slachtoffers gaat het om uiterst gewetenloze daden. De vrouw liet zich bij het plegen van de diefstallen leiden door financieel gewin. Ze bekommerde zich verder niet om de vaak emotionele gevolgen die zulke diefstallen voor de slachtoffers hebben en de gevoelens van onveiligheid die daardoor ontstaan. Door dergelijke (nachtelijke) insluipingen in de woonomgeving maakte de vrouw ernstige inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer.

De rechtbank oordeelt dat alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend is. Daarbij volgt de rechtbank het reclasseringsadvies dat de vrouw begeleiding nodig heeft en een verbod moet krijgen op het verrichten van bepaalde werkzaamheden (als zorgmedewerker of in een zorginstelling). De rechtbank legt een deels voorwaardelijke gevangenisstraf op met een proeftijd van drie jaar. Daaraan verbindt de rechtbank de bovengenoemde bijzondere voorwaarden. 

Tot slot moet de vrouw aan één slachtoffer een schadevergoeding van ongeveer 90 euro aan materiële schade betalen.