Clicky


PvdA: kabinet speelt voor sinterklaas

PvdA: kabinet speelt voor sinterklaas
05-10-2011 12:12 | Politiek & Verkiezingen | auteur de redactie
(Novum) - Het kabinet speelt voor sinterklaas voor bedrijven en mensen met hoge inkomens. Zij krijgen miljarden euro's cadeau. Dat heeft PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk woensdagochtend betoogd tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer.

Plasterk hekelde onder meer de afschaffing van de villabelasting, innovatiesubsidies aan het bedrijfsleven, het afschaffen van de bijdrage die bedrijven betalen aan de Kamer van Koophandel en het afschaffen van verschillende milieubelastingen. "Dit zijn allemaal foute keuzes van een door de VVD gedomineerd kabinet."

De PvdA wil juist de inkomstenbelasting voor hoge inkomens verhogen en de verlaging van de winstbelasting voor bedrijven deels terugdraaien. De bezuinigingen op het persoonsgebonden budget moeten volgens de PvdA van de baan, net als de verlaging van de huurtoeslag, de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen en de verhoging van het griffierecht.

Plasterk wil dat het kabinet tegemoetkomt aan de eisen van de PvdA. Anders zal die partij geen steun geven aan eventuele nieuwe bezuinigingen. Die zijn volgens het kabinet nodig als de economie er verder op achteruitgaat.

Tijdens de financiële beschouwingen debatteert de Tweede Kamer met minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) over de begroting voor volgend jaar. Ook de crisis rondom Griekenland komt aan de orde.