Clicky


Aanpak malafide uitzendsector verloopt succesvol

Aanpak malafide uitzendsector verloopt succesvol
20-08-2013 10:12 | Binnenland | auteur De Redactie

DEN HAAG - De aanpak van malafide praktijken in de uitzendbranche verloopt succesvol. In de keten van uitzendbureau tot inleners zijn tot nu toe 55 bestuursrechtelijke onderzoeken gestart, waarbij 84 uitzendbureaus en 174 inleners zijn betrokken. In totaal is al voor 3,3 miljoen euro aan boetes en naheffingen opgelegd. Dit is het resultaat van gezamenlijke controles van de Inspectie SZW, de Belastingdienst en UWV. Misstanden in de uitzendbranche hebben voor hen een hoge prioriteit. Deze aanpak moet de  ‘foute’ uitzendbureaus steeds verder in  het nauw brengen en voorkomen dat bedrijven via hen werknemers inhuren.

Arbeidsuitbuiting, illegale tewerkstelling en onderbetaling treft jaarlijks een grote groep slachtoffers. Vaak worden zij ingehuurd door tussenpersonen of bedrijven die zichzelf uitzendbureau noemen. Deze bedrijven maken zich daarnaast vaak schuldig aan en ernstige vormen van ontduiking van belastingen en premies.

Om hier een eind aan te maken is door de Inspectie SZW een interventieteam ‘Aanpak Malafide Uitzendbureaus’ (AMU) gestart. In dit team wordt samengewerkt door Inspectie SZW, de Belastingdienst, UWV en het Openbaar Ministerie. Bij het onderzoek wordt de hele keten in de uitzendsector onder de loep genomen. Van uitzendbureau tot  inlener. Inleners zijn bedrijven die arbeidskrachten inhuren van een malafide uitzendbureau.

Sinds de start halverwege 2012 heeft het interventieteam Aanpak Malafide Uitzendbureaus 55 bestuursrechtelijke onderzoeken gestart. Hierbij zijn ten minste 84 uitzendbureaus en 174 inleners betrokken. In 17 onderzoeken zijn al overtredingen vastgesteld en worden boeterapporten opgemaakt voor illegale tewerkstelling en onderbetaling. Andere onderzoeken lopen nog. Gezien de complexiteit van de zaken nemen de onderzoeken veel tijd in beslag.

Naast deze 55 bestuursrechtelijke onderzoeken zijn er afspraken gemaakt met het Openbaar Ministerie over de strafrechtelijke vervolging. Er lopen nu circa tien strafrechtelijke onderzoeken. In zeven onderzoeken is een proces verbaal ingeleverd bij het Functioneel Parket.  Het interventieteam verwacht de komende maanden tegen nog meer malafide uitzendbureaus en inleners boeterapporten en processen-verbaal op te kunnen gaan maken.

Risicoanalyses

Het team werkt aan de hand van risicoanalyses, waarbij gegevens van onder meer de Belastingdienst, Kamer van Koophandel en de sector zelf worden gekoppeld. Hierdoor worden vooral die bedrijven bezocht waar verwacht wordt dat zij de wet overtreden. Denk daarbij aan overtredingen op het terrein van illegale arbeid, onderbetaling, identiteitsfraude en belastingontduiking.  Daarnaast wordt gekeken of er sprake is van uitkeringsfraude.