Clicky


FNV wil getuigen onder ede horen in kwestie Van der Aart Drachten

FNV wil getuigen onder ede horen in kwestie Van der Aart Drachten
22-08-2013 09:49 | Arbeidsvoorwaarden | auteur De Redactie

DRACHTEN - Van der Aart uit Drachten maakt gebruik van een bijzondere constructie. Chauffeurs in loondienst verhuren een door de chauffeurs gehuurde of gekochte vrachtauto aan hun werkgever. Contractueel is de zaak zo geregeld dat de chauffeurs feitelijk hun eigen loon bij elkaar moeten rijden en zelf de risico’s dragen.

FNV Bondgenoten heeft vastgesteld dat de cao via deze constructie niet wordt nageleefd, concurrentie wordt vervalst en gezonde werkgelegenheid wordt verdrongen. Veel chauffeurs worden gouden bergen beloofd, maar eindigen financieel uitgekleed in de goot.

Enige tijd geleden legde de inspectie Van der Aart een last onder dwangsom op, Van der Aart wist deze voor de rechter succesvol aan te vechten en kreeg uitstel hangende het bestuursrechtelijke vervolgtraject. FNV Bondgenoten heeft geprobeerd in een Kort Geding een verbod te krijgen op het toepassen van de constructie. De rechter wees de vordering van FNV Bondgenoten af.

Met de vordering in Kort Geding heeft FNV Bondgenoten een weloverwogen risico genomen dat de verbodsvordering zou worden afgewezen. Er is geprobeerd of via deze procedure sneller een verbod gerealiseerd zou kunnen worden in plaats van het vaak langslepende bestuurlijke traject wat Van der Aart heeft met de inspectie en een eventuele procedure met de vergunning verstrekker.

De kantonrechter oordeelde dat met het aangedragen bewijs niet onomstotelijk vast is komen te staan dat Van der Aart onrechtmatig handelt. Wel dat de chauffeurs geprikkeld worden om de loonkosten laag te houden. Eerder schreef de zaakwaarnemer van Van der Aart dat er minder loon en meer verhuurprijs werd gerekend, omdat loonkosten door de fiscus zwaar belast worden.

FNV Bondgenoten gaat de rechter nu dan ook verzoeken om getuigen onder ede te mogen verhoren, om zo buiten de papieren werkelijkheid om mensen te laten getuigen over de feitelijke gang van zaken binnen het bedrijf.

Edwin Atema: “In een Kort Gedingprocedure is weinig ruimte voor bewijsvoering, het is vaak een welles-nietes spel. Het inbrengen van door Van der Aart vervalste loonstroken heeft in deze procedure dan ook weinig effect gehad. Ook werd er met droge ogen beweerd dat de auto’s niet op het buitenland rijden en dat dit het lage loon zou rechtvaardigen. Op facebook staan de auto’s van Van der Aart gewoon afgebeeld al rijdend in de Alpen, dit lijkt ons toch buitenland. Als is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaald hem wel."

Verder voerde Van der Aart het verweer aan dat het einde van de constructie ook mogelijk het einde van de onderneming zou betekenen. Dit terwijl er tevens wordt beweerd dat de arbeidscontracten en de huurovereenkomsten van de vrachtauto’s geheel los van elkaar staan. Volgens FNV Bondgenoten is dit nu dan ook de kern van de zaak. Van der Aart huurt auto’s van haar werknemers met de prikkel, zo ook oordeelde ook de rechter, om weinig loon uit te betalen.

Edwin Atema: “Bij een normaal bedrijf lijkt het ons raar dat een bedrijf op de fles zou gaan als ze haar auto’s niet van chauffeurs, maar gewoon op de markt zou moeten huren. Bij dit bedrijf is de huurprijs echter de vrachtopbrengst minus alle loonkosten inclusief het werkgeversdeel, dit betekent dus dat de chauffeur er zelf baat bij heeft om zo weinig mogelijk uren en dus loon uitbetaald te krijgen. Hoe meer uitbetaalde uren, hoe minder huur. Daarnaast wordt op huurprijs € 400,- per maand in mindering gebracht voor Van der Aart. Het maakt dus niet uit voor welke prijs er gereden wordt, de € 400,- per maand is voor Van der Aart gegarandeerd. Er is geen normaal lease- of verhuurbedrijf op de wereld die dat afspreekt. Zie hier het doel van de constructie."