Clicky


Haven Gent vervoert voor het eerst de helft van alle goederen per binnenschip

Haven Gent vervoert voor het eerst de helft van alle goederen per binnenschip
06-12-2013 17:14 | Algemeen | auteur De Redactie

GENT - Van alle goederen die de Gentse haven aan- en afvoert, wordt de helft via binnenschepen vervoerd. Het is voor het eerst dat de haven van Gent de kaap van 50% transport naar en van de haven over binnenwateren overschrijdt. Dit blijkt uit een onderzoek over duurzaam transport dat het Havenbedrijf Gent jaarlijks bij bedrijven uitvoert. Hiermee bevestigt de Gentse haven haar positie als duurzame multimodale haven en als overslagcentrum tussen zeevaart en binnenvaart.

Het Havenbedrijf Gent heeft voor het jaar 2012 het vervoer van alle goederen naar en van de haven in kaart gebracht. Van dit transport gaat 50% via binnenschepen, 42% over de weg en 8% via het spoor. Het Havenbedrijf tracht de havenfirma’s aan te zetten tot duurzaam transport. Tegen 2020 wil het komen tot 50% vervoer per binnenschip (wat nu reeds is gerealiseerd), 35% per truck en 15% via het spoor.

Uit het onderzoek blijkt dat er op 4 jaar tijd een verschuiving is vast te stellen. Het aandeel van alle transport via de binnenvaart is met bijna 5% toegenomen en nam hierdoor - voor het eerst - maar liefst de helft van alle transportmogelijkheden op zich. Het aandeel van het vrachtwagenvervoer verminderde met 2,6%. Voor het vervoer over de binnenwateren en het wegtransport wordt de ambitie van duurzamer transport stap voor stap waargemaakt: meer binnenvaart, minder wegvervoer. Het aandeel van het vervoer over het spoor daalde met meer dan 2% en neemt verder af.

Investeren in duurzaam vervoer

Diverse partners van de Gentse haven blijven investeren om duurzaam en veilig transport te realiseren. Zo realiseert de Vlaamse overheid op de ringvaart rond Gent 6,5 kilometer kaaimuren voor binnenvaartschepen. Europa kondigde recent 1,5 miljoen euro steun aan voor infrastructuurwerken voor binnenvaart. Daarnaast engageren Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Frankrijk zich voor de realisatie van het Seine-Scheldeproject waarmee, grotere, binnenschepen in de toekomst heel wat vlotter tot in Parijs zullen kunnen varen.

De R4 ringweg rond de haven wordt door de Vlaamse overheid veiliger gemaakt door de heraanleg van tal van kruispunten. Het spoor kent recent nog nieuwe initiatieven zoals een containertrein die enkele keren per week naar het Italiaanse Mortara rijdt en op termijn een gelijkaardige trein richting Lyon. Aan het Kluizendok wordt het spoor verder ontwikkeld om de containerterminal en het toekomstige distributiecentrum ook per spoor te ontsluiten.

Multimodale haven

De haven van Gent is door haar ligging en infrastructuur een multimodale haven. Goederen die de haven binnenkomen, kunnen op diverse wijzen verder worden vervoerd: met binnenschepen, per trein, per truck en zelfs per pijpleiding. Gent ligt immers op het Europese kruispunt van belangrijke binnenwateren waardoor het een unieke positie inneemt als overslagcentrum tussen zeevaart en binnenvaart.

Gent ligt eveneens op het kruispunt van de Europese spoorwegen en op de kruising van de autosnelwegen E17/E40. Hierdoor kunnen goederen vlot worden getransporteerd naar zowel het noorden (tot Scandinavië en de Baltische staten) en het zuiden (tot de Middellandse Zee), naar het westen (Verenigd Koninkrijk) en het oosten (tot Oekraïne en de Zwarte Zee). Vrijwel alle watergebonden gronden in de haven zijn multimodaal uitgerust.

Jaarlijks onderzoek naar duurzaam transport

Het Havenbedrijf voorziet in zijn strategisch plan 2010-2020 om het gebruik van transport per binnenvaart en per spoor te bevorderen. Enerzijds omwille van de hogere duurzaamheid van deze vervoersmogelijkheden. Anderzijds omdat toenemende filevorming op de weg een verschuiving van wegtransport naar binnenvaart en spoor noodzaakt. Deze keuze ligt in het verlengde van de visie van zowel de Vlaamse overheid als van de Europese Commissie.

Het is voor het vierde jaar op rij dat het Havenbedrijf Gent samen met de Universiteit Antwerpen het transport in kaart heeft gebracht. Het Havenbedrijf verrichtte dit onderzoek bij 70 bedrijven in het havengebied die minsten 20.000 ton goederenoverslag boeken. Meer gedetailleerde cijfers over deze “modal split” leveren het volgende overzicht op. Het aandeel transport van en naar de haven via de binnenvaart stijgt van 45,4% naar 50,2% (+4,8%), het aandeel van het vervoer per truck nam af van 44,4 naar 41,8% (-2,6%), dat van het spoorvervoer daalt van 10,2% naar 8,1% (-2,1%).

In de lente van 2014 wordt een nieuwe bevraging gestart om het transport en eventuele veranderingen voor het jaar 2013 te weten te komen.