Clicky


Mansveld: geluid HSL binnen normen

Mansveld: geluid HSL binnen normen
09-12-2013 22:42 | Algemeen | auteur De Redactie

De geluidsoverlast voor omwonenden van de hogesnelheidslijn blijft binnen de wettelijke normen. Dat stelde staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) tijdens een bezoek aan de gemeente Lansingerland. Mansveld baseert zich op metingen die door TNO worden uitgevoerd. De hogesnelheidstrein tussen Amsterdam en Brussel rijdt door de gemeente Lansingerland in een verdiepte bak.

Naast de geluidsnormen die vastliggen in de Wet milieubeheer, zijn in het Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid in het verleden ook afspraken gemaakt over het geluid op de gevels van woningen als gevolg van de treinen op de Hogesnelheidslijn (HSL). Metingen hebben uitgewezen dat de effectiviteit van de reeds getroffen geluidmaatregelen minder groot is dan de rekenmodellen uit het Tracébesluit. Daarom is nu een proef met aanvullende geluidmaatregelen gestart om de effectiviteit van alle geluidsmaatregelen weer gelijk aan het Tracébesluit te maken. Het ministerie bekijkt met de gemeente en bewonersorganisaties welke extra geluidbeperkende maatregelen kunnen worden genomen.

Volgens de staatssecretaris moeten deze maatregelen effectief en doelmatig zijn. Daarom worden de aanvullende geluidbeperkende maatregelen nu uitgebreid getest. De eerste fase van de proef bestaat uit het plaatsen van raildempers en geluidabsorberende platen in de spoorbak in Lansingerland. In de tweede fase worden mini-geluidschermen tussen de sporen geplaatst.

Mansveld: “We testen de geluidmaatregelen nu uitgebreid. Op die manier kunnen we tijdig ingrijpen zodra blijkt dat omwonenden meer hinder van het spoor ondervinden dan vooraf is afgesproken.” Voor de zomer van 2014 is duidelijk of aanvullende maatregelen nodig zijn en wanneer deze worden aangebracht.