Clicky


Meer capaciteit en stabiele goederenstromen in binnenvaart

Meer capaciteit en stabiele goederenstromen in binnenvaart
11-12-2013 10:10 | Algemeen | auteur De Redactie

In de periode 2008-2012 vervoerde de binnenvaart jaarlijks min of meer vergelijkbare hoeveelheden goederen. Toch neemt de capaciteit van de vloot toe, hierdoor ontstaat overcapaciteit. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het cbs.

Goederenvervoer binnenvaart stabiel

In 2012 werden er bijna evenveel goederen via de binnenvaart vervoerd als het jaar daarvoor. Ten opzichte van 2008 is dit vervoer echter met 4 procent licht gestegen. Deze groei kwam tot stand doordat er meer natte lading werd vervoerd.
Het grootste deel van de binnenvaartlading bestaat uit bouwmaterialen (22 procent ) en olieproducten (21 procent). De goederen worden vooral vervoerd binnen Nederland (30 procent) en naar Duitsland (22 procent) en België (12 procent).

Goederentransport binnenvaart

Natte lading

Het vervoer van natte ladingen zoals aardolie en chemicaliën is na 2009 toegenomen. Ten opzichte van 2008 werd er bijna 20 procent meer vervoerd. Deze toename kwam vooral doordat er meer diesel binnen Nederland werd vervoerd en er ook meer van en naar België werd getransporteerd. Het aantal Nederlandse schepen voor het transport van natte lading is in de periode 2008-2012 ongeveer gelijk gebleven. Wel is het laadvermogen van die schepen met 40 procent gestegen. Hierdoor ontstaat een steeds grotere overcapaciteit.

Goederentransport natte lading

Droge lading

Het vervoer van droge lading door de binnenvaart heeft, na de enorme daling in 2009, het niveau van hiervoor nog niet helemaal bereikt. Deze daling is vooral terug te zien in het vervoer van bouwstoffen zoals zand binnen Nederland. De stagnatie in het vervoer van droge lading gaat samen met een gelijk aantal Nederlandse schepen, maar het laadvermogen van deze schepen is wel met 9 procent toegenomen. Ook hier is dus een overschot ontstaan in de vervoerscapaciteit.