Clicky


Vervangen damwanden vaarroute Wessem-Nederweert-Belgische grens

Vervangen damwanden vaarroute Wessem-Nederweert-Belgische grens
23-12-2013 12:53 | Algemeen | auteur De Redactie

In opdracht van Rijkswaterstaat start aannemerscombinatie Hakkers/Van Halteren in januari  met het vervangen van zo’n 14 kilometer damwand aan een deel van de Zuid-Willemsvaart (Nederweert – Belgische grens). Vanaf maart wordt ongeveer 11 kilometer damwand vervangen op het Kanaal Wessem-Nederweert (vanaf Napoleonbrug richting Nederweert). De meeste damwanden zijn aan het einde van hun levensduur of verkeren in slechte staat. Na het vervangen kunnen ze weer tientallen jaren mee. In januari 2015 zijn de werkzaamheden gereed.

Op 7 januari organiseert Rijkswaterstaat met de aannemer een informatieavond voor geïnteresseerden. Deze start om 20.00 uur in Cafe-zaal De Hook te Biest 112 in Weert.

Informatiepunt

Gedurende de werkzaamheden wordt er een informatiepunt ingericht bij het opslagdepot te Lozerweg 74 in Weert (voormalig VBI-terrein). Het infopunt is geopend op dinsdagen tussen 9.30 uur en 12.00 uur waarbij een medewerker van de aannemer aanwezig is voor aanvullende informatie.

Hinder

Rijkswaterstaat hecht eraan om de hinder voor de omgeving en scheepvaart zo klein mogelijk te houden. Zo worden de werkzaamheden grotendeels vanaf het water uitgevoerd. De aannemer zet speciale geluidsarme apparatuur in en in de bewoonde gebieden worden damwanden in de ondergrond gedrukt in plaats van getrild. Een aantal kleinere graafwerkzaamheden vindt plaats vanaf de kant. Er worden geen wegen en fietspaden afgezet. Voor de scheepvaart leiden de werkzaamheden niet tot vertraging.

Groot onderhoud Vaarwegen

Rijkswaterstaat verricht verschillende onderhoudswerkzaamheden aan de Brabantse- en Limburgse kanalen én op de Maas. Deze werkzaamheden dragen bij aan een vlotte en veilige doorstroming op de vaarwegen. Veel van deze projecten worden uitgevoerd onder de noemer Groot Onderhoud Vaarwegen.