Clicky


FNV Bondgenoten dagvaardt Van den Bosch Transporten uit Erp

FNV Bondgenoten dagvaardt Van den Bosch Transporten uit Erp
08-01-2014 10:16 | Arbeidsvoorwaarden | auteur De Redactie

ERP - FNV Bondgenoten dagvaardt opnieuw Van den Bosch Transporten uit Erp, omdat het bedrijf op grote schaal de cao ontduikt met de inzet van goedkope Oost-Europese chauffeurs. De vakbond heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de werkwijze van het transportbedrijf.

Naar aanleiding van een eerder, door de FNV aangespannen procedure is geprobeerd via overleg tot een oplossing te komen. Omdat het bedrijf blijft volharden in het ontduiken van de cao en dit overleg niks heeft opgeleverd, zet FNV Bondgenoten de rechtszaak alsnog door.

"Nederlandse chauffeurs eruit, Oost-Europeaan uitgebuit"

Met toonaangevende klanten als DSM, Cargill en Unilever is Van den Bosch Transporten een van de grootste spelers in het silo- en bulkvervoer van vloeibare stoffen. Uit het onderzoek van FNV Bondgenoten is gebleken dat het transportbedrijf de laatste jaren een behoorlijk aantal buitenlandse arbeidsovereenkomsten in Nederland valselijk heeft opgemaakt. Edwin Atema van FNV Bondgenoten: “Feitelijk heeft het bedrijf valsheid in geschifte gepleegd om de ware gang van zaken te maskeren en de sociale dumping te organiseren. De praktijk bij Van den Bosch is dan ook: Nederlandse chauffeurs eruit, Oost-Europeaan uitgebuit.”

De chauffeurs verdienen lonen van soms nog geen 2 euro per gewerkt uur. Ook verklaarden buitenlandse werknemers dat Van den Bosch Transporten chauffeurs behandelt als dieren.

Steeds creatiever in weg organiseren van verantwoordelijkheid

Het transportbedrijf heeft inmiddels aardig wat leergeld betaald. Atema: “Ze zijn gepakt met illegale cabotageritten in Nederland. Deze routes worden inmiddels weer gereden door chauffeurs in Nederlandse loondienst. Ook in Hongarije is het bedrijf op de vingers getikt door de autoriteiten nadat FNV Bondgenoten daar een klacht indiende over de werkwijze van de Hongaarse dochter van Van den  Bosch. Atema: “Nu worden de Hongaarse chauffeurs op hun beurt ingeruild voor chauffeurs uit Roemenië, Bulgarije en Macedonië. Het bedrijf wordt steeds creatiever in het weg organiseren van verantwoordelijkheid .”

Nederlandse cao geldt ook bij uitbesteding van ritten

Een Nederlands transportbedrijf dat een rit uitbesteedt aan een buitenlands bedrijf is ervoor verantwoordelijk dat de chauffeur volgens de Nederlandse cao wordt uitbetaald. Van den Bosch Transporten moet dus als ze een ritje van bijvoorbeeld Bergen op Zoom naar Groningen uitbesteden aan haar Hongaarse dochteronderneming, de Nederlandse cao door contracteren. Het toepassen van deze cao-bepaling vindt Van den Bosch ‘een juridisch te moeilijk vraagstuk’. Edwin Atema: “Nu wet- en regelgeving duidelijk is en ook de Europese rechtspraak onze stellingen onderschrijven, blijft het bedrijf naar oneigenlijke uitwegen zoeken. Voor iedere oplossing vindt dit bedrijf wel weer een probleem.”

Ook opdrachtgevers aansprakelijk bij uitbesteden van werk

Inmiddels heeft minister Asscher op aandringen van FNV Bondgenoten aangekondigd dat ook opdrachtgevers aansprakelijk gesteld kunnen worden bij het uitbesteden van werk.  Als dit is ingevoerd, kunnen dus ook de klanten van bijvoorbeeld Van den Bosch juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de sociale dumping die hun transporteurs organiseren. Dit is in de ogen van de vakbond een belangrijke stap om de prijzenslag over de ruggen van chauffeurs uit te bannen en opdrachtgevers te prikkelen weer een verantwoorde prijs te gaan betalen voor hun uitbesteedde transportopdrachten.