Clicky


Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat slaan handen ineen voor baggeren vaargeulen en havens

Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat slaan handen ineen voor baggeren vaargeulen en havens
09-01-2014 16:24 | Algemeen | auteur De Redactie

ROTTERDAM - Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat bundelen de komende jaren hun krachten bij het baggeren van het Rotterdamse havengebied. Voor de bereikbaarheid van de mainport Rotterdam is het nodig dat de vaargeulen en havens continu diep genoeg zijn. Zo kunnen grote schepen de haven goed in- en uitvaren. Beide organisaties baggeren daarom regelmatig het opgehoopte slib en zand weg uit de vaargeulen en havens. Door gezamenlijke inkoop en intensieve samenwerking bij de uitvoering van het werk, kan het baggeren efficiënter uitgevoerd worden.

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het op diepte houden van de vaargeulen op de rivieren en de toegangsgeulen vanaf zee. Het Havenbedrijf Rotterdam houdt de havenbekkens op diepte. Doordat zij in hetzelfde stroomgebied werken, is het baggeronderhoud van beide organisaties nauw met elkaar verweven. Bovendien voeren vrijwel dezelfde marktpartijen met hetzelfde materieel het baggerwerk uit. Samenwerking op het gebied van baggeronderhoud is dan ook een logische keuze. Dit past ook bij het streven van Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf om op diverse gebieden nauwer samen te werken.

Alles bij elkaar wordt jaarlijks zo’n 14,5 miljoen m3 zand en slib in het Rotterdamse havengebied en de vaargeulen vanaf zee gebaggerd. Dat is ruim 9,5 keer stadion de Kuip in Rotterdam tot de rand vol. Door gezamenlijk op te trekken, kunnen de baggerwerkzaamheden van Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam beter op elkaar worden afgestemd. Tegelijkertijd ontstaat daardoor een aantrekkelijker werkpakket voor de marktpartijen. Dit levert naar verwachting een besparing in de baggeronderhoudskosten op. Ook wordt winst behaald door kennisdeling en zijn er meer kansen om innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van bagger- en meetmethodes, te testen.

Gezamenlijke aanbestedingsprocedure

Rijkswaterstaat start de aanbestedingsprocedure voor het baggeronderhoud aan vaargeulen voor de zeevaart dit voorjaar. Hierin is het onderhoud voor een aantal gebieden van het Havenbedrijf Rotterdam opgenomen. Vanaf 1 september 2014 gaat het nieuwe onderhoudscontract in en worden de baggerwerkzaamheden gezamenlijk uitgevoerd.