Clicky


Venlo onderzoekt uitbreiding haven

Venlo onderzoekt uitbreiding haven
30-01-2014 10:09 | Bedrijfsnieuws | auteur De Redactie

VENLO - Venlo gaat onderzoeken hoe ze haar industriehaven fors kan uitbreiden. Dat heeft de gemeenteraad op 29 januari besloten. Een eerdere voorstudie toont de kansen en de noodzaak hiervoor aan als Venlo haar logistieke toppositie in de toekomst wil behouden.

Venlo is een belangrijk knooppunt in logistieke netwerken die de zeehavens verbinden met het Noordwest-Europese en Zuid-Europese achterland. In de havenvisie van de haven van Rotterdam (Port Compass 2030) is Venlo één van de belangrijke schakels (inland hub) richting Duitsland.

Volgens de Venlose wethouder Stephan Satijn (Economische Zaken) zijn de railterminals en de binnenhaven cruciaal in dit netwerk. “De gemeente Venlo vindt het belangrijk om de binnenhaven en de bedrijven die daar gebruik van maken zo goed mogelijk te faciliteren om de sterke logistieke positie van Venlo in de toekomst te behouden. De verwachting is echter dat de capaciteit van de Venlose terminals binnen enkele jaren volledig benut is. We moeten dus nu al anticiperen op deze ontwikkeling, anders missen we de boot.”

Onvoldoende capaciteit

Met de railterminals en binnenhaven heeft Venlo een sterke positie en kan het voor overslag van goederen drie van de vier vervoersmodaliteiten gebruiken. Deze kracht is terug te zien in de ontwikkeling van containeroverslag en bulkgoederen in de regio.

Niet voor niets is er door gemeente, provincie, rijk en ook private partijen reeds fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van de haven. Zo is de openbare laad- en loskade verlengd en is er een barge-terminal aangelegd. De huidige capaciteit van de binnenhaven zal echter niet voldoende zijn om de toekomstige stromen van bulk en containers per binnenvaart te faciliteren. Dit wordt ook onderkend in de Havennetwerkvisie Limburg 2030 die de provincie Limburg in 2012 heeft opgesteld.

Toename containervervoer

Een aantal ontwikkelingen zorgt ervoor dat de Venlose industriehaven al snel tegen haar grenzen aan zal lopen. Ten eerste vallen de overslagcijfers van containers op de Venlose barge-terminal nu al veel hoger uit dan verwacht. De eerste jaren bleek de terminal de snelst groeiende overslagterminal van Nederland. Daarnaast is een wereldwijde tendens te zien waarbij steeds meer goederen per container vervoerd zullen worden. En tot slot zal het containervervoer over water in Nederland sterk toenemen door de opening van de nieuwe Rotterdamse Maasvlakte dit jaar.

Grotere schepen

Een andere ontwikkeling die uitbreiding van de Venlose haven noodzakelijk maakt is de tendens dat er meer tonnages en containers over de Maas worden getransporteerd met minder schepen. Dit betekent dat de afmeting van de schepen die de Maas bevaren substantieel toeneemt. Rijkswaterstaat faciliteert dit al door investeringen die zij doen in verlenging van de sluizen op de Maastroute.

Groeimogelijkheden

De reeds gemaakte voorstudie reikt diverse groeimogelijkheden aan voor de Venlose haven. Dit zijn onder andere uitbreiding van de barge-terminal en laad- en losfaciliteiten, ontwikkeling van Ro-Ro faciliteiten en Shortsea, uitbreiding van het haven gebonden bedrijventerrein en de verplaatsing van de aanwezige jachthaven. De gemeente gaat de komende maanden onderzoeken welke van deze groeimogelijkheden haalbaar zijn en op welke wijze.