Clicky


Ruim kwart binnenvaartschippers voldoet niet aan wettelijke eisen

Ruim kwart binnenvaartschippers voldoet niet aan wettelijke eisen
20-02-2014 16:47 | Overtredingen | auteur De Redactie

DEN HAAG - Bij een controle in het najaar van 2013 door de gezamenlijke handhavingspartners in de binnenvaart is gebleken dat 27 procent van de binnenvaartschippers niet voldoet aan de wettelijke eisen voor het vaartijdenboek, bemanningssterkte en tachograaf.

Bijna een derde van de overtredingen betreft binnenvaartschepen die onderbemand of met ondergekwalificeerd personeel varen. Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding is een boeterapport opgemaakt, dan wel een waarschuwing gegeven.

In 2012 is gestart met een grootschalige gezamenlijke controle. Zowel overdag als ‘s nachts is gecontroleerd op de naleving van de wet- en regelgeving voor het vaartijdenboek, bemanningssterkte en tachograaf. In 2013 is weer een thema-actie uitgevoerd. De inspecties zijn uitgevoerd door toezichthouders van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Rijkswaterstaat (RWS) en de politie.