Clicky


Europarlement wil minder herrie van auto's en vrachtwagens

Europarlement wil minder herrie van auto's en vrachtwagens
02-04-2014 23:03 | Algemeen | auteur De Redactie

BRUSSEL - Geluidsnormen voor auto's worden strenger om de volksgezondheid te beschermen. Woensdag stemde het Parlement in met nieuwe regels, waarover het ook informele overeenstemming heeft bereikt met EU-ministers. Consumenten moeten onder de nieuwe regels worden voorgelicht over het geluidsniveau van nieuwe auto's. Daarnaast moeten hybride en elektrische auto's geluid toevoegen om voetgangers te waarschuwen.

Langdurige blootstelling aan veel verkeerslawaai is slecht voor de gezondheid. Zo kan het leiden tot fysieke uitputting, orgaanfuncties verstoren en bijdragen aan hart- en vaatziekten en andere aandoeningen. Dit blijkt uit onderzoek van de European Environment Agency, wat ook aantoont dat verkeer de helft van de Europese bevolking blootstelt aan lawaainiveaus boven 55 decibel (db).

"Wat mij betreft is de uiteindelijke tekst is een optimaal compromis. De nieuwe normen dragen bij aan de bescherming van de volksgezondheid van onze Europese burgers. Tegelijk moeten de regels het concurrentievermogen van de Europese automobielindustrie niet aantasten. Ik ben blij dat het voorstel brede steun heeft van de verschillende politieke groepen in het Parlement", zei rapporteur Miroslav Ouzký (ECR, CZ), nadat het Parlement de overeenkomst die hij eerder met EU-ministers uitonderhandelde goedkeurde.

Strengere geluidsnormen

Zodra de regels van kracht zijn, worden nieuwe geluidslimieten gefaseerd ingevoerd per 1 juli 2016, 2020 en 2024. De eerste fase gelden limieten alleen voor motorgeluid van nieuwe voertuigtypes. De tweede en derde fase zullen van toepassing zijn op alle voertuigen die van de fabrieksband rollen. Daarnaast worden tijdens deze fases nieuwe decibelwaarden geïntroduceerd. De regels zullen twee jaar na het ingaan van de nieuwe fases worden toegepast (dus 2022 en 2026).

De limiet voor normale auto's wordt in 12 jaar teruggebracht van de huidige 74 db naar 68 db. Voertuigen met meer vermogen zullen 1 tot 9 db aan extra geluid mogen maken. De meest krachtige zware vrachtwagens (meer dan 12 ton) mogen onder de nieuwe regels ook minder lawaai maken. Voor hen geldt straks geen limiet meer van 81 db, maar slechts 79 db. EP-leden wijzen er verder op dat het wegdek en lawaai van banden ook invloed hebben op het geluidsniveau van voertuigen.

Geluidsetiketten

Op aandringen van het Parlement beveelt de wetgeving ook aan dat nieuwe auto's een etiket krijgen om de consument te informeren over hun geluidsniveau. Soortgelijke etiketten bestaan al voor brandstofefficiëntie, bandengeluid en CO2-uitstoot.

Stil gevaar

EP-leden zijn bang dat stille elektrische en hybride auto's een gevaar zullen vormen voor voetgangers en fietsers. Fabrikanten moeten daarom per 1 juli 2019 een zogenaamd "Acoustic Vehicle Alerting System" installeren in nieuwe types hybride elektrische voertuigen. De Commissie heeft tot juli 2017 om de vereisten voor dit systeem - dat geluid toevoegt aan stille auto's - uit te werken, aldus het Parlement.