Clicky


Bakker Groep besluit reorganisatie af te blazen

Bakker Groep besluit reorganisatie af te blazen
18-04-2014 16:59 | Arbeidsvoorwaarden | auteur De Redactie

ZEEWOLDE - "Sneller dan verwachte volumegroei bij bestaande en nieuwe klanten door positief economisch perspectief en natuurlijk verloop in de Bakker organisatie heeft de directie doen besluiten de aangekondigde reorganisatie voor Zeewolde niet door te voeren", meldt H. Roose, algemeen directeur van de Bakker Groep. 

"Het overleg met de vakbonden over de reorganisatie is om die reden dan ook beëindigd. Door natuurlijk verloop in de kantoorfuncties van 15 medewerkers en door interne herplaatsing hebben we de doelstelling van de reorganisatie in Zeewolde goeddeels gerealiseerd. Een zestal posities worden nog beoordeeld, waarbij ook sprake zal zijn van herplaatsing. Het grootste deel van de 15 medewerkers heeft de overstap gemaakt naar andere bedrijven. Met enkelen zijn beëindigingsovereenkomsten gesloten."

"Daarmee is in Zeewolde een goede basis gelegd voor de verdere centralisatie van de kantoorfuncties binnen de Bakker Groep."

Binnen Huybregts Tilburg is de herinrichting van de organisatie nog niet afgerond. Door verloop ontstane vacatures zullen indien gehandhaafd door interne herplaatsing worden ingevuld. Op de afdeling financiën, facilitaire zaken en binnen de transport-gerelateerde afdelingen zullen naar verwachting nog een achttal fte’s verdwijnen.

"De directie zal de komende weken de uitvoering daarvan in lijn met de voorstellen die met de vakbonden waren besproken uitvoeren. Belangrijk is daarbij de wens om medewerkers van werk naar werk te begeleiden."

De recent verworven Belgische bedrijven (SMIW NV en EFT NV) werken sinds de overname in januari respectievelijk begin maart al actief samen met de Nederlandse bedrijven en versterken de positie van de Bakker Groep binnen de Benelux en de rest van het Europese werkgebied.