Clicky


Minister Schultz ziet wel mogelijkheden voor lzv's in Europa

Minister Schultz ziet wel mogelijkheden voor lzv's in Europa
25-04-2014 19:47 | Politiek | auteur De Redactie

DEN HAAG - Leden van de VVD-fractie en D66 hebben recentelijk aan Minister Schultz van Haegen vragen gesteld over de mogelijkheid om grensoverschrijdend vervoer met Ecocombi's (of LZV's) mogelijk te maken voor de Nederlandse transportsector en te komen tot heldere regelgeving hieromtrent.

Omdat een meerderheid van het Europese Parlement de positieve impact van Ecocombi’s niet erkent, blijven de interpretaties die lidstaten en lobbyisten geven aan de vraag of Richtlijn 96/53 EC wel of geen internationale inzet van ’Ecocombi’s toelaat, verschillen. "Ik acht de brief van Commissaris Kallas van 13 juni 2012 van doorslaggevend belang. Hierin stelt hij dat de richtlijn internationale Ecocombi’s niet in de weg staat, indien twee naastgelegen lidstaten besluiten dat toe te staan. Dit sluit aan bij onze juridische interpretatie en bij de reeds jarenlange, dagelijkse praktijk in Scandinavië waartegen ook nooit door de Europese Commissie is opgetreden"zegt minister Schultz.

"Hoewel er dus nog geen breed draagvlak is in Europa, zie ik op termijn wel mogelijkheden ontstaan bij onze buurlanden. Veruit de meeste internationale vrachtautoritten gaan naar Duitsland en België, dus ik focus me vooral daarop. Bij iedere gelegenheid breng ik de optie van internationale Ecocombi-inzet aan de orde bij mijn Duitse en Belgische collega’s", vervolgt zij.

"Duitsland wil zijn Lang-LKW(Ecocombi) project vooralsnog beperkt houden tot uitsluitend nationaal rijdende voertuigen, maar de proeven die binnenkort gaan starten in Vlaanderen staan ook open voor Nederlandse aanvragers", aldus Schultz.