Clicky


Regeldruk uitzendbranche € 195 miljoen per jaar

Regeldruk uitzendbranche € 195 miljoen per jaar
23-05-2014 13:04 | Algemeen | auteur De Redactie

De regeldruk in de uitzendbranche wordt geraamd op ruim 195 miljoen per jaar. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia naar de kosten van regeldruk in de uitzendbranche. Het onderzoek wordt vandaag aangeboden aan Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland. Het onderzoeksbureau heeft op verzoek van de ABU de kosten vanuit wet- en regelgeving in kaart gebracht. Uit het onderzoek blijkt verder dat de regeldruk voor uitzendondernemingen ruim drie keer zo hoog zijn als gemiddeld voor ondernemingen in Nederland. De ABU pleit voor specifieke aandacht voor uitzenders in de maatwerkaanpak van het kabinet.

Regeldruk uitzendbranche drie keer hoger dan gemiddeld

Het onderzoek biedt inzicht in de administratieve lasten en de inhoudelijke nalevingskosten voor uitzendondernemingen van wet- en regelgeving van de Rijksoverheid. Uit het onderzoek blijkt dat de regeldruk in de uitzendbranche drie keer hoger is dan gemiddeld in Nederland en vier keer hoger dan elders in de zakelijke dienstverlening.

Het in dienst hebben van personeel brengt serieuze verplichtingen met zich mee. Jurriën Koops, directeur van de ABU: “Jaarlijks gaan er 750.000 uitzendkrachten aan de slag. Dat levert jaarlijks heel veel personeelsmutaties op met bijbehorende administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten. Kleine veranderingen in wet- en regelgeving rondom werkgeverschap hebben bij ons dan ook directe grote gevolgen.”

De ABU roept op tot de introductie van een ‘flextoets’ bij nieuwe wet- en regelgeving om op voorhand na te gaan wat de consequenties zijn voor flexibele arbeidsrelaties. Verder pleit de ABU voor specifieke aandacht voor uitzenders in de maatwerkaanpak van het kabinet die in 2017 moet leiden tot een regeldrukverlaging van € 2,5 miljard. Het rapport bevat verder een pakket aan concrete verbetervoorstellen, waaronder afschaffing van de loonbelastingverklaring.

Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland vindt het afschaffen van de loonbelastingverklaring een goed voorstel: “Door het afschaffen hiervan mogen uitzendbureaus er standaard van uitgaan dat ze de loonheffingskorting bij een uitzendkracht moeten toepassen. Alleen wanneer dat niet zo is, zal de uitzendkracht dat kunnen aangeven. Hiermee wordt onnodige bureaucratie vermeden.”