Clicky


Controle Inspectie SZW: 165 werknemers zonder werkvergunning

Controle Inspectie SZW: 165 werknemers zonder werkvergunning
16-10-2014 17:57 | Binnenland | auteur De Redactie

DEN HAAG - Bij een grootschalige controle van 935 bedrijven, zijn door de Inspectie SZW bij 136 bedrijven mogelijke overtredingen geconstateerd. Maar liefst 165 personen werden aangetroffen die geen werkvergunning hadden. Ook gaat de Inspectie SZW 105 signalen van overtredingen van de Wet minimumloon nader onderzoeken.

De Inspectie SZW heeft eind september en begin oktober een grote controle uitgevoerd bij onder meer horecabedrijven, detailhandel en in de schoonmaaksector. Uit risico analyses die de Inspectie SZW maakt, blijkt dat juist in deze sectoren de kans op overtredingen het grootst is. In vijf dagen werden van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat controles uitgevoerd. In totaal zijn in het hele land 935 bedrijven bezocht. Bijna de helft hiervan in de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en directe omgeving. In deze steden zijn ook de meeste overtredingen geconstateerd.

Opvallend is dat in de gemeente Utrecht het aantal overtredingen minimaal was. De afgelopen jaren is in Utrecht een Horeca Interventie Team zeer actief geweest met controles. Mogelijk heeft deze actie in Utrecht zijn vruchten afgeworpen.

Uit de inspectie blijkt dat vooral in de horeca de meeste overtredingen worden begaan, waarbij vooral de Wet arbeid vreemdelingen wordt overtreden. In totaal werden tijdens de controle 136 werknemers aangetroffen die geen tewerkstellingsvergunning hadden. De bedrijven overtreden hiermee de Wet arbeid vreemdelingen. Het betreft in de horeca vooral Chinezen. Bij de schoonmaaksector worden vooral Afrikanen aangetroffen en in de detailhandel voornamelijk Turkse medewerkers zonder tewerkstellingsvergunning. Bij de detailhandel is vooral gecontroleerd bij multiculturele supermarkten, welness zaken en kappers.

Daarnaast heeft de Inspectie vermoedelijke overtredingen geconstateerd van de Wet minimumloon (Wml) en van de Arbeidstijdenwet (Atw). Vermoedelijk omdat de Inspectie in al deze gevallen nog nader onderzoek moet doen. In totaal betrof het 135 mogelijke overtredingen waarvan 105 overtredingen van de Wml en 30 overtredingen van de Atw. De overtredingen van de Wml zijn vooral aangetroffen in de horeca en detailhandel.

De Inspectie SZW heeft daarnaast 114 signalen doorgeven aan andere instanties als UWV, Belastingdienst, IND, NVWA en zedenpolitie.