Clicky


Van den Bosch Transporten betreurt gang naar rechter

Van den Bosch Transporten betreurt gang naar rechter
18-11-2014 10:22 | Arbeidsvoorwaarden | auteur De Redactie

ERP - Vandaag dient de rechtszaak die vakbond FNV heeft aangespannen tegen Van den Bosch Transporten B.V., Silo-Tank KFT en Van den Bosch Transporte GmbH. De beschuldiging van de vakbond richt zich op het niet naleven van de Nederlandse cao voor het beroepsvervoer. Volgens Van den Bosch Transporten ontbreekt de wettelijke basis voor de zaak. "Wij betreuren de gang naar de rechter", stelt operationeel directeur Marcel Wouterse. "Een discussie die de hele logistieke sector aangaat wordt nu in een juridische strijd met een individueel bedrijf gevoerd."

FNV en Van den Bosch Transporten voeren al jarenlang een intensieve discussie over het inzetten van chauffeurs van buitenlandse vervoerders in het internationale transport. De FNV neemt het principiële standpunt in dat de Nederlandse cao voor de sector ook voor die chauffeurs geldt. Hun loon moet volgens de bond te allen tijden gelijk zijn aan dat van hun collega’s met een Nederlands paspoort en dienstverband. Van den Bosch Transporten vindt echter dat dit in het internationale transport niet het geval kan zijn.

Nuancering

"De Europese richtlijn detachering, het relevante wettelijke kader voor deze discussie, laat de mogelijkheid voor interpretatie", aldus Wouterse. "Er is ruimte voor nuancering bij het toepassen van onze cao bij het inzetten van buitenlandse arbeidskrachten door subcontractors. En dat is niet voor niets het geval. Waarom zou een buitenlandse chauffeur in dienst van een buitenlands bedrijf die ons land tijdens zijn werk niet eens aandoet bijvoorbeeld onder onze cao moeten vallen? Ons bedrijf blijft ver van zaken als verdringing, loondumping en schijnovereenkomsten. Tegelijkertijd vinden we dat de toepasbaarheid van Nederlandse cao’s altijd in redelijkheid moet worden bekeken en vastgesteld."

Rechtszaak

FNV heeft Van den Bosch Transporten B.V., Silo-Tank KFT en Van den Bosch Transporte GmbH voor de rechter gedaagd op beschuldiging van het niet naleven van de cao voor het beroepsvervoer en daarmee voor het onrechtmatig handelen jegens zijn chauffeurs. Gelijktijdig vertegenwoordigt de vakbond tien voormalige chauffeurs van het Hongaarse Silo-Tank in een loonvordering omdat ze een Hongaars loon ontvingen in plaats van een Nederlands salaris.

Concurrentiekracht

De pogingen van Van den Bosch Transporten om in samenspraak met de FNV tot een breed gedragen convenant te komen over de inzet en beloning van buitenlandse vervoerders, zijn niet geslaagd. De FNV blijft bij haar principiële standpunt. Wouterse betreurt dit ten zeerste.

"Wij zijn ervan overtuigd dat de beschuldigingen van de FNV iedere wettelijke grondslag missen en dat de rechter dit zal bevestigen. Toch maken we ons grote zorgen. Allereerst wordt een discussie die vele ondernemingen aangaat gevoerd in de vorm van een juridische strijd met één bedrijf. Dit is schadelijk voor ons imago. Tegelijkertijd is de aanpak van de FNV ronduit gevaarlijk. Wanneer de bond onverhoopt in het gelijk wordt gesteld, staat de deur voor rechtszaken tegen bedrijven zoals wij wagenwijd open."

"Dat kan verregaande gevolgen hebben voor de concurrentiekracht van bedrijven, de sector als geheel en het verdienvermogen van Nederland. Duidelijkheid over welke chauffeur voor welke werkzaamheden welk loon moet ontvangen is van groot belang. Maar wanneer alle chauffeurs van buitenlandse vervoerders die in het internationale transport worden ingehuurd door Nederlandse bedrijven een Nederlands salaris moeten ontvangen, ontstaat een zeer scheef speelveld voor internationale Nederlandse transportbedrijven. Hun marktpositie komt onverantwoord onder druk te staan. En waar de continuïteit van ondernemingen in gevaar komt, verdwijnen bedrijven en banen."

Collectieve aanpak

Van den Bosch Transporten wil niet in onmin met FNV leven en respecteert de belangen die de bond dient. Daarnaast onderstreept de onderneming het gedeelde belang van het borgen van werkgelegenheid door het faciliteren van een krachtige logistieke sector.

"Daarom willen wij dat het gesprek over de inzet en betaling van buitenlandse vervoerders wordt gevoerd op de plekken waar dat hoort", aldus Wouterse. "Er is een nationale en internationale politieke discussie nodig. Die moet leiden tot het opstellen van eenduidige Europese regelgeving en uniforme handhaving. Daarnaast moeten de stakeholders in de Nederlandse logistieke sector - werkgevers, werknemers en de overheid - om de tafel om samen te komen tot redelijke en praktische afspraken. Het spreekt voor zich dat Van den Bosch Transporten daar een constructieve partij in wil zijn."