Clicky


Minister tekent overeenkomst grotere Zeesluis IJmuiden

Minister tekent overeenkomst grotere Zeesluis IJmuiden
11-12-2014 12:25 | Algemeen | auteur De Redactie

IJMUIDEN - Eind 2019 is het mogelijk voor grote schepen om de haven van Amsterdam in te varen. De nieuwe grotere zeesluis in IJmuiden moet ruimte gaan bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. Hierdoor verbetert de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam en wordt de economie in de regio gestimuleerd. De sluis wordt 500 meter lang, minimaal 65 meter breed en 18 meter diep. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) tekende donderdag samen met Elisabeth Post gedeputeerde van provincie Noord-Holland en Kajsa Ollongren wethouder van gemeente Amsterdam de bestuursovereenkomst voor versnelde aanleg van de nieuwe grote zeesluis.

Schultz: “In 150 jaar is het een stuk drukker geworden in het Noordzeekanaalgebied. Met het tekenen van de bestuurlijke overeenkomst met de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam zetten we een belangrijke stap richting de realisatie van de nieuwe, grote zeesluis in IJmuiden. Het is prachtig als de eerste schop in januari 2016 de grond in gaat. Dan is de sluis nog voor 2020 beschikbaar voor de scheepvaart.”

Het project

Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden (1929) aan vervanging toe. Schepen worden steeds groter. Rederijen kiezen vanwege kostenefficiency voor meer volume per schip. Die nieuwe generatie schepen kan de Amsterdamse haven alleen bereiken als de oude sluis wordt vervangen. De wachttijden om de nieuwe sluis binnen te varen zijn korter, omdat de toegang onafhankelijk is van getijden. De achterliggende havens in Velsen, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam zijn daarmee 24 uur per dag bereikbaar.

Niet alleen vanwege de omvang is het een uitdagend werk. Tijdens de bouw in een Publiek-Private Samenwerking (PPS) moeten namelijk zowel de wegverbinding over het sluizencomplex als de bestaande  sluizen zelf zo veel mogelijk ongehinderd gebruikt kunnen worden. De aanleg start begin 2016. De nieuwe grote zeesluis is naar verwachting in oktober 2019 beschikbaar voor de scheepvaart.

Financiële bijdragen

Het ministerie van infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam hebben in deze overeenkomst afspraken gemaakt over de maximale financiële bijdragen die zij leveren. De verdeling ziet er als volgt uit:

  • Het ministerie van infrastructuur en Milieu: maximaal € 601,7 miljoen.
  • De provincie Noord-Holland: maximaal € 56,76 miljoen.
  • De gemeente Amsterdam: maximaal € 105,25 miljoen.
  • Voor de planstudiefase heeft het project een Europese subsidie in het kader van Trans-Europese vervoersnetwerken (TEN-T) verkregen. Ook voor de uitvoering van het project zelf zal EU subsidie worden aangevraagd.

Vaart erin houden

Overeenstemming over de financiële bijdragen was nodig voor de versnelde aanleg van de nieuwe grote zeesluis. Voor snelheid in het proces worden de ruimtelijke ordeningsprocedure voor het Provinciaal Inpassingsplan (PIP), de aanbesteding en voorbereidende werkzaamheden gelijktijdig uitgevoerd. Deze week is bekend geworden dat het PIP onherroepelijk is geworden nadat het enige bezwaarschrift dat bij de Raad van State was ingediend niet wordt voortgezet in een procedure. Met deze ‘go’ van partijen wordt de markt vertrouwen geboden dat het budget voor de realisatie rond is en kan de tweede fase van de aanbesteding met drie geselecteerde bouwbedrijven verder.

Ondertussen zullen voorbereidende werkzaamheden worden verricht om het bouwterrein gereed te maken voor  realisatie. Deze werkzaamheden moeten op tijd zijn afgerond, zodat het consortium dat de aanbesteding heeft gewonnen begin 2016 direct kan starten met de echte bouwwerkzaamheden voor de nieuwe grote zeesluis.