Clicky


Rechter: Hongaarse chauffeurs Van den Bosch transporten recht op Nederlands loon [update]

Rechter: Hongaarse chauffeurs Van den Bosch transporten recht op Nederlands loon [update]
08-01-2015 11:53 | Arbeidsvoorwaarden | auteur De Redactie

DEN BOSCH - Buitenlandse chauffeurs die ritten uitvoeren in opdracht van Nederlandse transportondernemingen moeten worden betaald volgens de CAO Goederenvervoer. Tot die conclusie komt de rechter in Den Bosch in een zaak die FNV Bondgenoten heeft aangespannen tegen Van den Bosch transporten in Erp en twee buitenlandse zusterbedrijven.

Onder het motto ‘gelijk werk, gelijk loon’ strijdt FNV Bondgenoten voor gelijke betaling van Nederlandse en buitenlandse chauffeurs, als ze ritten uitvoeren in opdracht van een Nederlandse onderneming. De vakbond ondersteunde daarom tien Hongaarse chauffeurs die eisten dat Van den Bosch hen volgens de Nederlandse CAO betaalde. In een meer principiële zaak, eiste FNV Bondgenoten toepassing van de CAO Goederenvervoer wanneer Van den Bosch een transportopdracht verstrekt aan een buitenlandse onderneming.

De tien Hongaarse chauffeurs werkten vanaf 2009 voor het Van den Bosch concern. Ze waren in dienst bij de Hongaarse zusteronderneming Silo-Tank KFT. Ze werden door dit bedrijf ontslagen nadat ze betaling volgens de Nederlandse CAO hadden geëist. De tien vochten niet alleen dit ontslag aan, maar eisten ook achterstallig loon en een schadevergoeding. De rechter heeft in deze zaak bepaalt dat ze recht hebben op achterstallig loon, maar de hoogte van het bedrag zal pas later worden vastgesteld.

In de andere zaak komt de rechter tot de conclusie dat de Detacheringsrichtlijn van toepassing is wanneer Van den Bosch transportopdrachten verstrekt aan buitenlandse ondernemingen. Dat betekent ook dat werknemers van die ondernemingen volgens de CAO Goederenvervoer moeten worden betaald.

Zowel het Duitse als het Hongaarse zusterbedrijf van Van den Bosch werkte als onderaannemer van het bedrijf in Erp. Hun chauffeurs verrichten hun werkzaamheden bovendien meestal vanuit Nederland. Zelfs als Nederland niet het land is van waaruit gewoonlijk werd gewerkt, maar het land van waaruit tijdelijk werd gewerkt, is volgens de rechter de Detacheringsrichtlijn van toepassing.

Ook in deze zaak komt er nog een vervolg. De CAO Goederenvervoer is weliswaar van toepassing maar mogelijk niet meer van kracht omdat die liep tot januari 2014.

Auteur: Caroline Moerland