Clicky


Beleggingen in Europees logistiek en industrieel vastgoed bereiken recordhoogte in 2014

Beleggingen in Europees logistiek en industrieel vastgoed bereiken recordhoogte in 2014
24-03-2015 17:02 | Bedrijfsnieuws | auteur De Redactie

AMSTERDAM - Beleggingen in logistiek en industrieel vastgoed in Europa bereikten in 2014 een recordhoogte van € 21,1 miljard: een toename van 28% ten opzichte van de € 17 miljard die in 2013 werd gerealiseerd, zo meldt JLL. Alleen al de beleggingen in het laatste kwartaal bereikten een opzienbarende € 8,2 miljard, wat een nieuw kwartaalrecord betekent.

In de twee grootste markten, die van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland (resp. € 8,2 miljard en € 3,6 miljard), werden vorig jaar nationale records gebroken, vooral dankzij een hausse aan portfoliotransacties. Tegelijkertijd werden ook in Tsjechië, Polen en Zwitserland nieuwe jaarrecords gevestigd.

Hans van den Bergh, national director Logistics Capital Markets bij JLL: “Het is een uitstekend jaar geweest om te beleggen in logistiek en industrieel vastgoed, wat het groeiende vertrouwen in de categorie onderstreept. Dit vertrouwen wordt gevoed door de sterke fundamenten van de gebruikersmarkt en verder toegenomen hoeveelheid beschikbaar kapitaal. Zowel nationale als internationale beleggers blijven veel interesse tonen in portfolio’s en afzonderlijke objecten, en we verwachten dan ook dat de huidige transactievolumes op peil blijven.”

Grote portfoliotransacties blijven belangrijk: vorig jaar oversteeg het totale volume de € 10 miljard (een toename van 25% vergeleken met 2013). Bijna 50% van de verhandelde portefeuilles waren in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland gesitueerd. De grootste stijging van portefeuilletransacties werd waargenomen in Centraal-Europa, hier steeg het volume tot € 1,4 miljard (vergeleken met slechts € 25 miljoen in 2013). De Zuid-Europese landen (Italië, Spanje en Portugal) toonden eveneens een sterke stijging van de transactiewaarde tot € 510 miljoen, een verviervoudiging ten opzichte van het voorgaande jaar.

“In Nederland zagen we het beleggingsvolume ook sterk toenemen zo voegt Van den Bergh toe. “In vergelijking met 2013 steeg het beleggingsvolume in 2014 met 39% naar een niveau van € 1,1 miljard. De vooruitzichten voor 2015 zijn ook positief. Er blijft een grote hoeveelheid kapitaal op zoek naar logistiek vastgoed in Nederland, wat ook in 2015 zal resulteren in enkele nieuwe spelers op de logistieke vastgoedmarkt.”

Sven Bertens, associate director en hoofd Research bij JLL: “Zoals verwacht heeft de neerwaartse druk op het aanvangsrendement van logistiek vastgoed zich gedurende 2014 en het begin van 2015 doorgezet. Dit komt met name door de grote hoeveelheid kapitaal die in deze sector wordt belegd, de gunstige financieringsmarkt en de groeiende gebruikersvraag. Rendementen zullen ook dit jaar blijven afnemen door de aanhoudende interesse en het tekort aan beleggingsproducten.”