Clicky


Dynamis: Toenemende vraag naar grootschalig, kwalitatief hoogwaardig logistiek vastgoed

Dynamis: Toenemende vraag naar grootschalig, kwalitatief hoogwaardig logistiek vastgoed
31-03-2015 09:44 | Bedrijfsnieuws | auteur De Redactie

UTRECHT - Dit jaar brengt Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars de publicatie ‘Marktscan: Logistiek’ voor de tweede maal uit. Deze rapportage is een aanvulling op de reeds bestaande rapportage Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten. In de Marktscan: Logistiek 2015 die vandaag verschijnt, wordt de logistieke vastgoedmarkt over heel 2014 nader beschouwd. Hieruit blijkt dat nieuwbouw van logistieke objecten in veel gevallen nodig is om te kunnen voldoen aan de huidige vraag. In enkele gevallen bouwen investeerders op risico.

Naast de al lopende nieuwbouwprojecten bieden zowel projectontwikkelaars als gemeenten grond aan voor het ontwikkelen van logistiek vastgoed.

De toenemende vraag naar grootschalige objecten komt overeen met de logistieke trends. Mede dankzij de ligging en de goede infrastructuur is Nederland een belangrijk land voor transport en export van logistieke goederen. Dit verklaart de grote hoeveelheid distributiecentra die gevestigd zijn in Nederland. De afgelopen jaren is sprake geweest van een toenemend aantal e-commerce bedrijven en distributiecentra dat zich in Nederland vestigt.

Uit het aanbod blijkt dat het aantal kwalitatieve hoogwaardige distributie- en logistieke centra beperkt is. Slechts 13% van de beschikbare logistieke ruimten heeft een grootte van meer dan 20.000 vierkante meter. Gezien de economische ontwikkelingen is sprake van een toenemende vraag naar logistieke objecten. Hierdoor voldoet het huidige aanbod vaak niet aan de vraag. Opvallend is het toenemende aantal ‘Build to Suit’ ontwikkelingen, waarbij een ontwikkelaar of investeerder voor een specifieke gebruiker logistiek vastgoed ontwikkelt. Deze nieuwbouwontwikkelingen zijn afhankelijk van meerdere factoren, waaronder de beschikbaarheid van grond, de grondprijzen en de bouwkosten. Daarnaast ontwikkelen diverse gebruikers nieuwbouw voor eigen gebruik.

Verwachting

Dynamis verwacht dat het komende jaar, door onder andere de toenemende e-commerce ontwikkelingen, een verdere toename in de vraag naar logistiek vastgoed aanhoudt. Consumenten kopen steeds vaker en meer online waarbij de consument verwacht dat aankopen zo spoedig mogelijk bezorgd worden. Veel online webshops bieden levertijden binnen één werkdag. De levertijden worden niet meer gezien als luxe maar als de standaard. Door de veranderde wijze waarop producten worden besteld en verzonden, moeten distributiecentra en e-commerce bedrijven op een andere manier werken.

De grote distributiecentra vestigen zich vaak dichtbij steden vanwege de afstand tot de consument  en de beschikbaarheid van een grotere arbeidsmarkt. Daarbij zoeken de gebruikers van het logistieke vastgoed naar grotere complexen van minimaal 30.000 vierkante meter en een minimale hoogte van 12,5 meter vanwege de mogelijkheid tot snelle orderverwerking en efficiënte opslag van goederen. Daarnaast blijft naar verwachting de export de komende jaren toenemen wat een positief gevolg heeft voor de logistieke vastgoedmarkt in Nederland.