Clicky


Zeelandbrug extra nacht dicht

Zeelandbrug extra nacht dicht
18-04-2015 08:40 | Wegwerkzaamheden | auteur Marcel van der Voort

COLIJNSPLAAT - De Zeelandbrug is van 27 op 28 april (0.00-05.00 uur) een extra nacht dicht voor al het wegverkeer door extra onderhoudswerkzaamheden. Het verkeer krijgt het advies om tijdens de stremming een andere route te kiezen. Bij de Zeelandbrug en bij de wegen naar de Zeelandbrug staan informatieborden.

Werkzaamheden

Er worden reparaties verricht aan de beweegbare delen van brug (bewegingswerken). In de maanden april tot en met september 2015 zijn er hierdoor extra nachtelijke stremmingen.

De extra werkzaamheden zijn ingepland op 19 mei, 30 juni, 14 juli, 21 juli, 28 juli en 15 september van 0.00-05.00 uur. De reguliere stremmingen in juli en augustus komen te vervallen.

Veiligheidsregels

Het afsluiten van de Zeelandbrug is bij werkzaamheden altijd noodzakelijk in verband met veiligheidsregels. Hierdoor is het laten passeren van gemotoriseerd verkeer tijdelijk niet toegestaan. In bijzondere situaties is het mogelijk ambulances en de regionale brandweer te laten passeren. Dit wordt door de hulpdiensten zelf geregeld.