Clicky


Ternvag duurzaamste schip van Rotterdam in 2014

Ternvag duurzaamste schip van Rotterdam in 2014
29-04-2015 11:27 | Algemeen | auteur De Redactie

ROTTERDAM - Naar verwachting arriveert vandaag, 29 april 2015 , de Ternvag, een olie/producttanker van het Deense Terntank, in de haven van Rotterdam. Dit schip is volgens de Environmental Ship Index (ESI), het meest duurzame schip dat in 2014 aankwam in Rotterdam.

Vorig jaar arriveerden in Rotterdam 1413 schepen met een hoge notering op de Environmental Ship Index. In totaal keerde het Havenbedrijf € 1,2 miljoen uit aan deze duurzame schepen.

Ternvag is een producttanker uit 2003. Op verzoek van de charteraar – de Zweedse oliemaatschappij Preem - is het schip uitgerust met een zogenoemde SCR (selectieve catalytische reductie) voor de motoren. Dat is een nabehandelingstechnologie waardoor de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) wordt opgevangen. Terntank laat op dit moment vier door LNG aangedreven producttanker ontwikkelen.

“Eén van die schepen gaat in 2016 ook voor Preem varen. We kijken nu al uit naar 2017. Dan gaan we weer de prijs voor het duurzaamste schip van Rotterdam ontvangen“, aldus Tryggve Möller, directeur van Terntank.

”We zien de prijs als een bevestiging voor ons beleid om met schone schepen te varen. Rotterdam is een duurzame haven en de grootste van Europa.”

Havenbedrijf omarmt ESI

Het verlenen van premies aan schepen met een hoge notering op ESI past in het beleid van het Havenbedrijf om de meest duurzame haven in zijn soort te worden. Vandaar ook dat het Havenbedrijf werkt aan de transitie van stookolie naar LNG als brandstof voor de scheepvaart. Het Havenbedrijf ondersteunt het initiatief van Terntank om te gaan varen met schepen die LNG gebruiken. Dit soort schepen krijgen sinds 2015 een verdubbeling van de ESI bonus omdat ze een hele lage NOx uitstoot hebben.

Top 5 ESI van 2014 in Rotterdam

  1. Ternvag: olie-/producttanker
  2. Bit Oktania: chemicaliëntanker
  3. Olympus: olie-/producttanker
  4. Tharsis: stukgoedschip
  5. OOCL Berlin: containerschip

Environmental Ship Index

De ESI is een certificaat dat per 1 januari 2011 op verzoek van de scheepseigenaren wordt verstrekt door de World Port Climate Initiative. De index geeft de milieuprestatie van schepen weer over de uitstoot van luchtverontreiniging (NOx en SOx) en CO2. Havens en andere nautische dienstverleners over de hele wereld kunnen de index gebruiken om schepen te belonen en zodoende duurzaam gedrag in de scheepvaart te stimuleren.

Inmiddels verstrekken 36 havens en andere nautische dienstverleners ‘ESI-schepen’ met een bepaalde score een bonus. Daaronder zijn havens als Rotterdam, Antwerpen, Los Angeles, New York, Sohar, Vancouver en – sinds twee weken - Tokyo.

World Ports Climate Initiative is een collectief van 55 toonaangevende havens die zich actief inzetten voor het verminderen van luchtverontreiniging en de uitstoot van CO2 in het bijzonder. Dat doet het onder auspiciën van de International Association of Ports and Harbors, de internationale belangenbehartiger van zeehavens.