Clicky


Meerderheid zeevarenden tevreden met leven op zee

Meerderheid zeevarenden tevreden met leven op zee
13-05-2015 16:24 | Algemeen | auteur Tine van Knijff- van Hijum

DENEMARKEN - BIMCO, 's werelds grootste scheepsorganisatie, en ICS, The International Chamber of Shipping (ICS), hebben onderzoek laten uitvoeren onder zeelieden naar hun visie op het leven op zee. Uit het Manpower Report 2015 blijkt dat de meerderheid van zeevarenden tevreden is over het leven op zee.

Het BIMCO / ICS Manpower Report, dat om de vijf jaar wordt gepubliceerd sinds 1990, is van oudsher gebaseerd op twee belangrijke kwantitatieve gegevensbronnen waaruit de huidige zeevarende situatie wordt geschat: een vragenlijst ingevuld door rederijen en een vragenlijst ingevuld door nationale maritieme administraties.

Naast deze bronnen vrioeg de nieuwe Manpower rapport ook de adviezen van een groot aantal maritieme professionals: onder andere zeevarenden, docenten aan de maritieme opleidingsinstellingen en maritieme vakbonden.

Meer dan vijfhonderd zeevarenden van meer dan veertig verschillende nationaliteiten hebben gereageerd op de enquête. Zeevarenden gaven aan bij hun huidige werkgever te willen blijven vanwege tijdige loonbetalingen en goede mogelijkheden voor promotie. Van de zeevarenden gaf 66 procent aan dat ze dachten minder dan drie maanden nodig te hebben om een andere baan binnen de industrie te vinden, zouden ze hun huidige baan verlaten. Gevraagd naar verbeteringen in de omstandigheden op zee antwoordden de meesten dat de komst van een basisloon en de toegang tot internet de beste veranderingen in de laatste twee jaar waren.

Een van de trends in de reacties was het belang en de waarde van de opleiding en vaardigheden om een maritieme professional te kunnen zijn: "Het leven op zee is spannend, uitdagend en zeer leerzaam. De vaardigheden die iedereen kan krijgen door deze baan is niet te vergelijken met iets anders aan de wal."

Het onderzoek verwijst ook naar het effect van een steeds grotere regulering van de industrie op het beroep van zeevarende. Een zeevarende antwoordde: "Dit is een geweldige baan, maar wel een steeds meer technische en administratieve baan, dus het is niet meer zozeer een avontuur als wel gewoon een baan, maar dan wel een met de mogelijkheid van avontuur!"

Deze reacties worden toegevoegfd aan het definitieve Manpower rapport. Aron Sørensen, Chief Technical Officer bij Marine BIMCO: "Dit onderzoek heeft ons inzicht gegeven in de opvattingen van zeevarenden vandaag de dag. Het begrijpen van de belangrijkste kwesties voor zeevarenden is vooral waardevol wanneer het het gaat om het aantrekken en werven van getalenteerde jonge mensen in de scheepvaart."