Clicky


Touringcarsector vindt oplossing voor flexprobleem WWZ

Touringcarsector vindt oplossing voor flexprobleem WWZ

DEN HAAG - De nieuwe wet Werk en Zekerheid (WWZ) moet leiden tot meer werkzekerheid en minder oproepcontracten. Maar in veel sectoren leidt het juist tot een grotere groep flexwerkers. De touringcarsector heeft een oplossing gevonden voor dit probleem. In de CAO Besloten Busvervoer is de ketenregeling namelijk verruimd.

Dat wil zeggen dat in de met de vakbonden overeengekomen CAO, voor circa achtduizend chauffeurs, monteurs en wagenwassers de unieke mogelijkheid is geschapen om vier tijdelijke contracten in een langere periode (vier jaar) af te spreken. Standaard staat de WWZ maximaal drie contracten in twee jaar toe, voordat er sprake is van een vast dienstverband.

Voor zover bekend is de CAO voor de touringcarsector (2015-2016) de enige die gebruik maakt van de ruimte die geboden is in het Sociaal Akkoord van 2013 om de ketenregeling te verlengen.

Carlo Cahn, secretaris van KNV Busvervoer stelt: “Ik weet zeker dat deze regeling door veel touringcarbedrijven toegepast gaat worden. Als het even kan willen we goede chauffeurs een vast contract bieden, maar door de aard van het werk kan dat lang niet altijd. Met vier tijdelijke arbeidscontracten in vier jaar tijd hebben we maximale flexibiliteit, terwijl we chauffeurs toch voor langere tijd aan een bedrijf kunnen binden.”

De afspraken die KNV Busvervoer met de vakbonden FNV en CNV op dit punt gemaakt heeft, zijn ingegeven door onder meer de grote seizoensdip in de touringcarsector. Tussen oktober en april is er aanzienlijk minder werk, omdat er dan veel minder vakantiereizen, schoolreizen en bedrijfsuitstapjes worden gepland. Gevolg: relatief weinig vaste banen en veel tijdelijke contracten en oproepcontracten.

Door de termijn waarbinnen met tijdelijke contracten gewerkt kan worden te verlengen naar vier jaar, wordt meer zekerheid geboden aan werknemers en blijft flexibiliteit voor werkgevers behouden. Per saldo zullen er minder chauffeurs tussentijds in de WW belanden.

De 230 bij KNV Busvervoer aangesloten touringcarbedrijven vertegenwoordigen meer dan zeventig procent van de markt. De CAO werd onlangs algemeen verbindend verklaard, maar niet op het punt van de uitgebreide ketenregeling. Daarom kunnen alleen leden van KNV Busvervoer zonder meer gebruik maken van de mogelijkheid om vier contracten in vier jaar tijd aan te bieden.