Clicky


CNV: Eerste metaalstaking groot succes, vrijdag weer staking

CNV: Eerste metaalstaking groot succes, vrijdag weer staking

ROTTERDAM - In Rotterdam, Noord-Holland en en Eindhoven hebben in totaal ruim tweeduizend werknemers uit de metaalsector gestaakt voor een betere cao, meldt vakbond CNV. De vakbond noemt deze staking de kick-off van wekelijkse stakingen door heel Nederland. Voor komende vrijdag 5 juni staan stakingen gepland in Groningen en Utrecht.

CNV Vakmensen vice-voorzitter Piet Fortuin: "Dit is een duidelijk signaal aan werkgevers die het klassieke conflict opzoeken: verlaat je loopgraven en ga met ons het gesprek aan. Wij willen komen tot een moderne cao waarin een fatsoenlijk loon, inspraak van werknemers over hun werktijden en meer ruimte voor scholing centraal staan."

Tot het moment dat werkgevers de loopgraven verlaten zet CNV Vakmensen samen met andere bonden de acties voort. Fortuin: "Als het moet zetten we de acties de maandenlang voort. Werknemers in de metaal verdienen meer dan nu wordt geboden en zijn zich hiervan bewust."

Cao's moderniseren zonder inleveren

CNV Vakmensen is voorstander van de modernisering van cao's, maar ziet dat bij werkgevers vooral oude denkbeelden over controle overheersen.

"Werkgevers moeten goed beseffen dat uitbreidingen van de cao een directe reactie zijn geweest op misstanden die in de sector hebben plaatsgevonden. Dat was toen nodig. Wij zien nu dat werknemers meer flexibiliteit nodig hebben", aldus Fortuin.

Door de veranderde economie werken meer mensen én combineren zij hun werk meer met andere taken. Zorg en kinderopvang zijn duur, dus moet een werknemer het werk kunnen aanpassen op bijvoorbeeld de zorg voor kinderen, mantelzorg en het werk van je partner.

Dit geldt ook voor je loopbaan: de tijd dat je na het doorlopen van een beroepsopleiding veertig jaar hetzelfde werk bij dezelfde werkgever deed is voorbij. Door ICT, robotisering en andere innovaties verandert de rol van de werknemer sterk in de metaalsector, aldus de vakbond.

Fortuin: "Wij vinden het daarom rechtvaardig dat werknemers in deze sector de middelen krijgen om zich hierop voor te bereiden. Daar is tijd en geld voor nodig. Werknemers moeten zelf kunnen beslissen wanneer en hoe ze deze inzetten."