Clicky


Provincie zoekt vervoerders voor Openbaar Vervoer in regio Eindhoven

Provincie zoekt vervoerders voor Openbaar Vervoer in regio Eindhoven
08-07-2015 10:51 | Algemeen | auteur De Redactie

DEN BOSCH - De provincie Noord-Brabant zoekt een vervoerder die vanaf december 2016 het Openbaar Vervoer (OV) in Zuidoost-Brabant kan verzorgen. Als opdrachtgever voor het OV vraagt de provincie Noord-Brabant offertes voor het totaal van de stads- en streekbussen, het Hoogwaardig Openbaar Vervoer en buurtbussen. Gedeputeerde Staten hebben gisteren besloten aan welke eisen het busvervoer de komende jaren moet voldoen. 

Gedeputeerde Van der Maat: “Jaarlijks stappen in Brabant zo’n 47 miljoen mensen in het OV. Daarmee is het OV een belangrijk onderdeel van de Brabantse samenleving. Het zoeken van een nieuwe vervoerder voor Zuidoost-Brabant is dus een omvangrijke klus waarbij we één centraal doel voor ogen hebben: de reiziger moet kunnen rekenen op betrouwbaar, solide en schoon OV.”

Met het nieuwe contract wil de provincie zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen die de reiziger heeft, een zogenaamd vraaggericht vervoersaanbod. Dat betekent dat extra bussen worden ingezet op die lijnen en tijdstippen dat er veel vraag naar OV is en minder op de zogenaamde ‘dunne lijnen’. Daarnaast eist de provincie van de vervoerders goede en innovatieve plannen voor klantvriendelijke reizigersinformatie, serviceverlening, betrouwbare betaalsystemen en comfortabele bussen.

Nieuwe oplossingen

De basis van het nieuwe OV-contract wordt gevormd door het Kernnetwerk: de ondergrens van het aantal buslijnen dat kan worden ingekocht voor het beschikbare subsidiebudget van ruim € 21 miljoen per jaar. Dit kernnetwerk is tot stand gekomen in goed overleg met de gemeenten en hiermee blijft de basis voor het OV in de regio op orde.

“Bovenop dit kernnetwerk dagen we de vervoerders ook uit om extra vervoer aan te bieden. We hebben het dan bijvoorbeeld over extra lijnen of hogere frequenties op lijnen van het Kernnetwerk, flexibel vervoer met kleinere busjes of innovatieve nieuwe oplossingen als deelauto’s. Oplossingen die tegemoet kunnen komen aan de vraag van onze reizigers. Ook worden slimme oplossingen gevraagd in de zogenaamde klantinterface: het totale pakket aan reisinformatie, tarieven, marketing en serviceverlening. Met slimme ideeën in hun bieding kunnen de vervoerders dan extra punten krijgen die meetellen voor het eindresultaat” aldus Van der Maat.

Zonder uitstoot

Harde eisen worden gesteld aan het materieel dat de weg op gaat. De bussen moeten comfortabel zijn, maar de provincie heeft ook de ambitie dat alle bussen in Zuidoost-Brabant in 2025 zonder schadelijke uitstoot rijden. Daarnaast wordt een aansprekend en herkenbaar voertuig gevraagd voor de stedelijke HOV lijnen, maar dat hoeft niet de huidige Phileas-bus te zijn die nu in de regio rijdt.

Inspraakreacties

Alle eisen in deze offerte-aanvraag, het zogenaamde bestek, zijn opgenomen in het Programma van Eisen dat het college van GS heeft vastgesteld. In de afgelopen weken hebben gemeenten, reizigersorganisaties en andere partners kunnen reageren op het (concept) Programma met Eisen en Wensen. In totaal zijn 83 brieven binnengekomen met in totaal meer dan 700 concrete reacties of voorstellen. De meeste inspraakreacties betroffen het mogelijk verdwijnen van buslijnen met weinig reizigers. 

Van der Maat: “We hebben alle inspraakreacties bekeken en waar deze geen extra kosten met zich meebrachten, hebben we het verzoek alsnog opgenomen in het Kernnetwerk dat we nu als ondergrens uitvragen. Daarnaast vragen we naar aanleiding van de inspraakreacties twee extra zaken aan de vervoerder om mee te nemen in zijn Pluspakket: een nieuwe buslijn tussen ASML en de High Tech Campus en een maatwerkoplossing voor Eindhoven-Noordwest.

December 2016

Geïnteresseerde vervoerders hebben tot 22 oktober de tijd om op basis van het Programma van Eisen hun plannen en een prijs voor het busvervoer in Zuidoost-Brabant in te dienen. Naar verwachting kan eind 2015 een nieuw contract voor het busvervoer aan een vervoerder gegund worden zodat een nieuwe vervoerder vanaf 11 december 2016 kan gaan rijden.