Clicky


De Band Uitzendbureau krijgt uitstel van betaling - UPDATE

De Band Uitzendbureau krijgt uitstel van betaling - UPDATE
22-07-2015 10:13 | Faillissementen | auteur Redactie [FE]

ZWAAG - Op donderdag 16 juli is door de rechtbank van Noord-Holland surseance van betaling verleend aan De Band Uitzendbureau BV, gevestigd aan De Compagnie 52 in Zwaag.

De Band uitzendbureau is gespcialiseerd in het uitzenden en detacheren, en op payroll basis verhuren van vrachtwagenchauffeurs.

De reden voor de financiële problemen ligt in een pensioenclaim van het pensioenfonds vervoer. "Dat klopt", beaamt Mr. Kunst, bewindvoerder van het bedrijf. "Wij gaan nu ons best doen om te kijken of we een faillissement kunnen voorkomen door een regeling te treffen met het pensioenfonds en het bedrijf draaiende te houden."

Volgens bronnen zou de claim 1,5 miljoen euro bedragen. De curator zegt echter nog niet op de hoogte te zijn van de hoogte van het bedrag. Een bezoeker meldt de redactie echter: "De Band Uitzendbureau heeft structureel (vanaf datum oprichting - juni 2008) geen afdrachten gedaan aan het pensioenfonds vervoer. Niet alleen de vrachtwagenchauffeurs zijn hiervan de dupe (denk aan pensioen gat) maar ook de transporteurs (klanten van De Band Uitzendbureau) hangt een naheffing boven het hoofd."

Eigenaar Duncan Renses ontkent bovenstaande ten stelligste. In een reactie laat hij weten: "De Band uitzendbureau BV is een groeiende en financieel gezond bedrijf. Er zijn geen betalingsachterstanden of openstaande schulden. Lonen en facturen worden altijd op tijd betaald. Dat kan iedereen beamen die samenwerkt met De Band."

"Maar De Band heeft eind mei van het Pensioenfonds Vervoer een zodanig hoge factuur ontvangen dat invordering daarvan de activiteiten van De Band in gevaar brengen. Om deze reden is bescherming gezocht in de vorm van surseance (uitstel) van betaling. Met de intentie om de uitzendkrachten en opdrachtgevers niet de dupe te laten worden van de kwestie, en dat we hopelijk op deze manier nog tot een oplossing kunnen komen", gaat hij verder.

"De Band is sinds haar oprichting in 2008 aangesloten bij het Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) en draagt sindsdien de pensioenpremies af aan StiPP. Het is dus pertinent onjuist dat De Band geen pensioenafdrachten doet, alleen is dat aan StiPP en niet aan Pensioenfonds Vervoer", voegt Renses toe.

"Een aantal maanden geleden ontving ik een brief van het Pensioenfonds Vervoer met een verzoek om medewerking aan een onderzoek, waarop ik gegevens heb aangeleverd. Na enkele weken werd mij meegedeeld dat uit hun onderzoek bleek dat De Band dient te zijn aangesloten bij Pensioenfonds Vervoer. Toegelicht werd dat StiPP en Pensioenfonds Vervoer onderling een zogenoemde "overlapregeling" hebben vastgesteld. Dat houdt in dat als het uitzendbureau grotendeels uitzend naar een specifieke sector (in dit geval Wegvervoer) dat het uitzendbureau niet langer bij StiPP moet zijn aangesloten, maar bij Pensioenfonds Vervoer."

"De Band zou voldoen aan de criteria van deze overlapregeling en zou dus aangesloten moeten zijn bij Pensioenfonds Vervoer en niet bij StiPP. Tegelijkertijd werd gesteld dat De Band met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 werd aangesloten en vanaf die datum alle pensioenpremies diende te voldoen."

"De overlapregeling was mij niet bekend en geen van de instanties heeft mij hier ooit op gewezen. Ik heb op alle mogelijke manieren persoonlijk en met een advocaat getracht om in gesprek te komen met het Pensioenfonds Vervoer. Maar zij geeft aan geen toegevoegde waarde te zien in overleg. Het standpunt blijft dat De Band aangesloten moet zijn bij Pensioenfonds Vervoer en het verleden gecorrigeerd moet worden middels betaling van een naheffing"besluit Renses.

De Band is opgericht in 2008 door Duncan Renses en Nico Zeilemaker. Zeilemaker overleed echter in 2010.

Het bedrijf noemt zichzelf een uitzendbureau dat net dat beetje meer kan bieden. In kwaliteit, in persoonlijke benadering, in kennis en ervaring, maar vooral in de samenwerking met uitzendkrachten en opdrachtgevers.

Bij het bedrijf werkt, volgens de curator, een pool van circa 100 uitzendkrachten.

Het uitzendbureau heet volgens eigen zeggen bewust “De Band”. "Het is de verbinding tussen de vrachtwagen en de weg en daarmee symbolisch wat wij willen zijn voor personeel en bedrijven. Maar het geeft ook onze onderlinge relatie weer, waarbij persoonlijke benadering en werkplezier voorop staat.
We hechten niet aan omvang of status. We zien vaak dat de ambitie om groot te worden de boventoon gaat voeren en ten koste gaat van medewerkers en klanten. Daarom blijven we een bureau met een beperkte omvang, zodat we trouw kunnen blijven aan onze visie", aldus de bedrijfswebsite.