Clicky


Proces-verbaal voor kapitein voor lozing ladingresidu

Proces-verbaal voor kapitein voor lozing ladingresidu
22-09-2015 09:22 | Algemeen | auteur Redactie [FE]

DEN HAAG - De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam een kapitein van een bulkschip een proces verbaal aangezegd voor het lozen van ladingresidu. De aanhouding is het resultaat van een nieuwe samenwerking tussen de ILT en de Belgische FOD (Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer) op het gebied van afgifte van ladingresidu.

Kapiteins die een Belgische haven verlaten zonder ladingresidu af te geven, riskeren in Nederland een proces-verbaal als ze bij het aandoen van een Nederlandse haven niet kunnen laten zien dat het residu volgens de regels is afgegeven. Door informatie te delen willen de twee inspecties de naleving van de MARPOL-wetgeving bevorderen.

De samenwerking richt zich specifiek op schepen die vaste bulklading vervoeren. Zodra een bulkschip, met een Nederlandse haven als bestemming, een Belgische haven verlaat zonder het residu van zijn lading te hebben afgegeven, krijgt de ILT daarvan bericht. De uitwisseling van informatie is wederzijds. Dat betekent dat ook de FOD bericht krijgt van de ILT wanneer een kapitein zonder ladingresidu af te geven vertrekt naar een Belgische haven.

De ILT evalueert de samenwerking eind 2015. Bij succes wordt de samenwerking uitgebreid naar andere landen.